secundair logo knw 1

Voor het ontwateren van bentoniet, boorslib en vaste vervuilende delen zoals zand, stenen en andere afvalstoffen ontwikkelde het ESEP Milieutechniek een ontwateringscontainer. De container moet transportkosten besparen en energiezuinig het vuil onttrekken. “We sorteren voor op strengere regelgeving”, zegt Emile Bruschinski, directeur van ESEP Milieutechniek.


Deze content is een productie van Water Alliance


Dagelijks worden gestuurde boringen in stedelijke gebieden uitgevoerd. Bij deze boringen komt een hoop bentoniet en water vrij. Om dit slib af te voeren, moeten vinden vaak meerdere transportbewegingen plaats. En dat is niet milieuvriendelijk en bovendien zijn er stortkosten mee gemoeid, zegt Emile Bruschinski.

DEF ESEP Emile Bruschinski 200 Emile Bruschinski “Onze ESEP BTC container scheidt het water van bentoniet. Als we dat goed ontwateren, houden wij ongeveer 20 procent bentonietslib over. Dus stel je moet 1.000 liter slib afvoeren, dan maken wij er 200 liter van. Dat scheelt enorm in de kosten.” 

Minder stikstofuitstoot
Het slib is daarna herbruikbaar in het werk of alsnog te lozen. “In plaats van dat je met meerdere vrachtwagens moet rondrijden, heb je zo veel minder transportbewegingen. En dus minder stikstofuitstoot. Tegenwoordig moet je in een bouwproject zo weinig mogelijk stikstof uitstoten. Onze container helpt daarbij.” 

Het slib wordt op een innovatieve manier ontwaterd door het in de ontwateringscontainer te gieten. Hier kan het - eventueel met toevoeging van flocculant - bezinken, waardoor het water via het zeefdoek en de geperforeerde plaat aan het slib onttrokken wordt. “De container zit in een dubbele behuizing van rvs. Die weer bekleed is met een soort hele fijne filterdoek. De tweede behuizing is onafhankelijk opgehangen van de buitencontainer”, zegt Bruschinski.

Energiebesparend
Verstopping van de filtermechanismes wordt voorkomen door de plaat te laten trillen. De container is energiebesparend doordat het trilmechanisme eens in de zoveel tijd afgaat en het ontwateringsproces door bezinking en zwaartekracht plaatsvindt.  

Nu kent de container een terugverdientijd van een à twee jaar. Door strengere regelgeving kan dit in de toekomst harder gaan, zegt Bruschinski. “In omringende landen, Duitsland, België en met name ook Engeland, zijn de prijzen om bentoniet te verwerken heel hoog. Er gelden daar striktere richtlijnen. Als die in de hele EU gaan gelden, wordt de prijs in Nederland ook hoger.” 

In Duitsland zijn al een paar referentieprojecten. Geïnteresseerden ​​kunnen een demonstratie zien op het NoDig-event. “Dat is dé beurs voor de sleufloze boorders in Nederland. Daar tonen we live ons systeem”, zegt Bruschinski.

DEF ESEP Detail 300


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de Water Campus in Leeuwarden 

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.