secundair logo knw 1

Het streven naar een circulaire economie is in haar ogen te vrijblijvend. Er is geen enkele sanctie als de doelen voor 2030 en 2050 niet worden gehaald. Volgens Winnie Sorgdrager, voorzitter van de Taskforce herijking afvalstoffen, is er meer druk nodig. “Meer centrale regie, meer financiële prikkels vanuit de overheid en uiteindelijk ook meer drang.”

Tekst Corien Lambregtse

Het valt Sorgdrager tegen dat het na het verschijnen van het adviesrapport ‘Grondstof of afval’ zo stil is gebleven. Een paar dagen na het verschijnen van het rapport in oktober was er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over de circulaire economie, met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Dat overleg ging echter vooral over statiegeld op kleine plastic flesjes en blik en over zwerfafval. 

Sorgdrager, oud-minister van Justitie, had er meer van verwacht. “Van iedereen eigenlijk, ook van de overheid. Er gebeurt al van alles, er is een Grondstoffenakkoord, er zijn vijf transitieagenda’s en heel veel partijen die zich inzetten, maar de overheid kan de transitie naar een circulaire economie niet alleen aan het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties overlaten. In ons advies zeggen we dat de overheid meer regie moet nemen om een aantal grote belemmeringen op te lossen. Als er nu geen duidelijke stappen worden gezet, gaan de aandacht en de animo voor de circulaire transitie verflauwen.”