secundair logo knw 1

Annemieke Nijhof: boegbeeld van de topsector Water, voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP) én voormalig voorzitter van de klimaattafel mobiliteit. Met recht een hoofdrolspeler als het gaat om water en klimaat. Hoe kijkt zij terug op 2019? En hoe ziet zij de toekomst? 
 

Tekst Dorine van Kesteren

De wereld lag hélemaal open, na de overdracht van de leiding bij ingenieursbureau Tauw eind 2018. Zelfs kleuterjuf worden was een optie. Toch kroop het waterbloed waar het niet gaan kan: Annemieke Nijhof ging aan de slag bij de topsector Water en bij het NWP, het netwerk van internationaal georiënteerde Nederlandse organisaties die actief zijn in de watersector. En ze lijkt geenszins ongelukkig met deze keuze. Opgewekt zit ze in haar Haagse werkkamer, aan haar eis om ‘iets zinvols te doen’ is ruimschoots voldaan.

Haar doelen bij de topsector en het NWP zijn helder. Nijhof wil de watersector ‘proactief verbinden’ aan de missies die het kabinet bij het topsectorenbeleid heeft geformuleerd. “Het is zaak dat we de samenwerking zoeken met andere sectoren: energiebedrijven, de zorg, de land- en tuinbouw. Dat zal niet vanzelf gaan. Van oudsher is de watersector enigszins naar binnen gekeerd. Watermensen werken graag met watermensen: allemaal inhoudsgedreven, degelijk, systeemdenkers, weinig ego’s. Maar we moeten over de schutting kijken om iets te kunnen betekenen voor de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat.”