secundair logo knw 1

De Verdygo-installatie op rwzi Weert

Eind mei lanceerden de waterschappen Vallei en Veluwe, Rivierenland, Stichtse Rijnlanden, Limburg en Rijnland de Verdygo Community. Ze tekenden een samenwerkingsovereenkomst om dit modulaire waterzuiveringssysteem verder te ontwikkelen en in te zetten. Hun visie: standaardisatie en modulair denken zijn de hoekstenen van de toekomstige zuivering.


Tekst Philip Reedijk


De Nederlandse waterschappen staan voor een groot aantal uitdagingen in de zuiveringssector, onder andere op het gebied van klimaatverandering, aanpassing van het watersysteem, circulariteit, vervanging van infrastructuur en personeelstekorten. Ook stelt de (Europese) regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water en de nieuwe Richtlijn Stedelijk Afvalwater steeds strengere kwaliteitseisen aan de zuiveringsprestaties. Kort gezegd moeten de awzi’s en rwzi’s toekomstbestendiger worden door een duurzamere aanpak, een hogere kwaliteit van het gezuiverde water en lagere kosten.