secundair logo knw 1

Herman Havekes betrad 3 oktober dan toch het spreekgestoelte voor zijn oratie, bijna 3 jaar na zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht door de Stichting Schilthuisfonds. We hebben ons (decentrale) waterbeheer best wel goed geregeld, zei hij. Toch is er ruimte voor verbetering, zoals het grondwaterbeheer. En het wordt tijd om met financiële prikkels het watergebruik te sturen. "Artikel 9 van de Kaderrichtlijn Water vraagt om adequate prijsprikkels in het waterbeleid. Je kunt je afvragen of Nederland daar wel aan voldoet. In het huidige systeem is elke prijsprikkel verdwenen."


door Bert Westenbrink


Eind 2020 was Herman Havekes er helemaal klaar voor. Zijn inaugurele rede was geschreven, hij zou zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht aanvaarden met een oratie over het (decentrale) waterbeheer. Hij zou het onder meer hebben over het grondwaterbeheer (‘het wordt tijd voor een verdringingsreeks voor grondwater’) en het financieringsstelsel (‘in Nederland verdíent het Rijk aan het waterbeheer’).

Het kwam er niet van. Zijn vrouw werd ernstig ziek. “Zo’n oratie is toch een beetje een feestelijk gebeuren en daar had ik niet veel zin meer in”, zegt hij. “Ik heb het afgeblazen.”