secundair logo knw 1

Klimaatadaptieve wijk Westergouwe. De woningen zijn gebouwd op een keermuur. | Foto projectbureau Westergouwe

Elke schop in de grond moet voortaan klimaatbestendig zijn, schrijft deltacommissaris Peter Glas in zijn recente advies Woningbouw en Klimaatadaptatie aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en WaterstaatEn ook: bij ruimtelijke plannen dient eerst en vooral water sturend te zijn. Wat betekent dit voor de bouw van 900.000 woningen tot 2030?

Door Hans Oerlemans

Mochten door extreme regenval elders straten al blank staan, dan houden de bewoners in de nieuwe wijk Westergouwe bij Gouda nog lang droge voeten. Alle woningen krijgen een verhoogd vloerniveau van ruim een meter. Mocht de dijk langs de Hollandse IJssel onverhoopt breken, dan wordt de vloedgolf geremd door een zware keermuur. De buitenste rij woningen staan op deze stenen kade.

Westergouwe (circa 4.000 woningen) verdient volgens bestuurders en ontwikkelaars het predicaat klimaatadaptief. De bouwlocatie ligt in de Zuidplaspolder (-6 m) met een slappe veen/kleibodem. En ook nog eens begrensd door de veel hoger gelegen Hollandse IJssel. Was het wel zo slim om juist hier een nieuwe wijk te plannen?