secundair logo knw 1

De full-scale bezwijkproef in Eemdijk | Foto HWBP

Het innovatieprogramma van het Hoogwaterbeschermingsprogramma gaat een nieuwe fase in. De komende jaren richt de innovatie zich op integrale dijkversterking. En de tot nu toe ontwikkelde nieuwe technieken moeten op grote schaal toegepast gaan worden. 'Dat is de grootste uitdaging nu.'

Door Bert Westenbrink

Innovaties zijn cruciaal in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Zonder vernieuwingen van technieken gaat het niet lukken om alle primaire keringen op sterkte te krijgen. De opgave is enorm en kostbaar en neemt door onzekerheden als gevolg van de klimaatverandering alleen maar toe. “Innovaties en optimalisaties zijn geen luxe, maar pure noodzaak”, schrijft het HWBP in een notitie over de nieuwe Kennis en Innovatieagenda (KIA).