secundair logo knw 1

Het Energie-Eiland: een oplossing voor energieopslag en de zeespiegelstijging? Als het aan de Zeeuwse Milieufederatie ligt, wordt er in de monding van de Westerschelde een atol gerealiseerd met ruimte voor energieopwekking, -opslag en natuurontwikkeling. Twee watertechnologiebedrijven dachten mee op conceptueel niveau.


Door Rens Nijholt


NederLand Boven Water, een publieke kenniscoöperatie voor gebiedsontwikkeling, schreef in 2017 de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst uit. De vraag? Ontwerp inspirerende en uitvoerbare ideeën op het gebied van duurzame energie voor drie specifieke gebieden, waaronder de Zeeuwse Delta. Uit de inzendingen selecteerde de jury drie visies voor dit Natura2000 gebied. Het plan Zeeland ademt! van Liandon Energy Consulting, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed, Feddes Olthof Landschapsarchitecten eindigde als tweede én kreeg een eervolle vermelding.

Het consortium bedacht een eiland, gesitueerd in een driehoek tussen Vlissingen en Breskens in het oosten, en Zoutelande en Cadzand in het westen - ook wel Vlakte van de Raan genoemd. Het dient als energieopslag voor de windmolenparken, iets verderop in de zee. Daarnaast zijn er in het midden van het eiland, in de luwte, honderden zonnepanelen bedacht en moet dit atol een nieuw habitat worden voor flora & fauna.