secundair logo knw 1

De watersector is nog steeds een mannenwereld, al begint dat wel te veranderen. Het aandeel vrouwelijke bestuurders en leidinggevenden in de sector stijgt, nu het aandeel vrouwen op de werkvloer nog. Wat is er nodig voor de opmars van vrouwen in de watersector?

door Corien Lambregtse | concept beeld Ronald Koopmans

Het aantal vrouwelijke dijkgraven daalde de afgelopen vijf jaar van vijf naar drie, op een totaal van 22. Het aantal vrouwelijke directeuren van de tien drinkwaterbedrijven daalde van vijf naar vier. En het aandeel vrouwen in de waterschappensector (in totaal 13.736 werknemers) wil maar niet groeien: het ligt al tien jaar rond de 30 procent, zo blijkt uit de tweejaarlijkse HR-monitor van het Arbeidsmarkt- & Ontwikkelingsfonds Waterschappen.

Tot zover het sombere nieuws, want hoopgevende trends zijn er ook. Met het aantal vrouwelijke bestuurders en leidinggevenden in de sector gaat het de goede kant uit. Sinds 2019 bezetten vrouwen een kwart van de zetels in de algemene besturen van de 22 waterschappen; in 2016 20,7 procent. En het aantal vrouwelijke secretaris-directeuren steeg van drie naar zes. Het percentage vrouwelijke leidinggevenden in de waterschappensector is in tien jaar tijd zelfs verdubbeld: van 16 naar 32 procent, zo blijkt uit de HR-monitor. Veel waterschappen zetten zich ervoor in dat het aantal vrouwen in de sector fors omhooggaat.