secundair logo knw 1

Mous Waterbeheer is als elektrotechnisch en werktuigbouwkundig specialist betrokken bij de aanleg van de vispassages bij stoomgemaal 'Veenpolder van Echten' en gemaal Ter Idzard. De aanleg van de vispassages bij Echten en Ter Idzard maakt onderdeel uit van een omvangrijk project waarbij in Zuid-Friesland in totaal zes vispassages worden aangelegd.

Opheffen van barrières voor vismigratie
Om vissen vrij te laten zwemmen tussen de Friese meren, kanalen en vaarten en de polders werkt Wetterskip Fryslân aan het opheffen van barrières. De gemalen Veenpolder van Echten en Ter Idzard zijn nu een barrière voor vissen: ze kunnen het gemaal niet veilig passeren. Met de aanleg van de vispassages bieden we de vis een route om het gemaal veilig te kunnen passeren.

Werkzaamheden Mous Waterbeheer
Mous Waterbeheer is trots dat we voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties als kennispartner betrokken zijn bij de aanleg van de nieuwe vispassages. Mous Waterbeheer levert onder andere de besturingen, het leidingwerk, schuifafsluiters inclusief aandrijving, roosters en krooshekken met toebehoren en de meet- en regelinstallatie. Werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk in de eigen werkplaats voorbereid en geprefabriceerd, zodat het werk op locatie veilig en vlot kan worden uitgevoerd.

De werkzaamheden in Echten zijn in februari 2024 gestart; in Ter Idzard zijn we in maart van start gegaan. Naar verwachting wordt het totale project, uitgevoerd door Jelle Bijlsma, in juni opgeleverd. De SAT is in mei (week 21).

Hoe werkt een vispassage?
Vele vissoorten, zoals snoek, brasem en blankvoorn, trekken in het voorjaar van dieper water (de Friese boezem) naar ondieper water (de polders) om zich hier voort te planten. In het najaar trekken ze weer naar dieper water. De constructie van de vispassage bestaat uit een betonnen put met schuiven, pompen en leidingwerk. Omdat het waterpeil in de polders lager is dan in de Friese boezem krijgen de vispassages schuiven en pompen om de juiste waterstroom op te wekken. Die maken op kunstmatige wijze een lokstroom die vissen aantrekt.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.