secundair logo knw 1

De vergunning voor garnalenvisserij in de Waddenzee liep eind vorig jaar af. Er geldt nu een tijdelijke gedoogbesluit (toestemming zonder vergunning) van negen maanden, in afwachting van een definitieve verlenging. Op verzoek van Rijkswaterstaat nam de Waddenacademie de Passende Beoordeling, een vereiste bij vergunningsverlening, onder de loep en trekt de conclusie dat in de huidige omstandigheden geen nieuwe vergunning mag worden verleend.

“Het is een complexe en gevoelige materie”, zegt Kees Bastmeijer. De hoogleraar in het recht is directielid van de Waddenacademie. “Bij activiteiten, bijvoorbeeld visserij, in Natura2000 gebieden geldt de Europese Habitatrichtlijn. Deze richtlijn zegt kort samengevat dat vergunningen niet mogen worden verleend als er redelijke wetenschappelijke twijfel is over de ecologische gevolgen van de activiteit.”

Kees Bastmeijer  Kees Bastmeijer Om aan te tonen dat er geen wetenschappelijke twijfel is, moeten de aanvragers van vergunningen een zogeheten ‘Passende Beoordeling’ laten maken. Op verzoek van Rijkswaterstaat verzocht de Waddenacademie een aantal wetenschappers om hun licht te laten schijnen over de Passende Beoordeling die is ingediend voor garnalenvisserij in de Waddenzee.

Hun bevindingen werden door de Waddenacademie gepubliceerd in een ‘Reflectie op de Passende Beoordeling garnalenvisserij’. “Daarin trekken de wetenschappers de conclusie – en daar staan wij als Waddenacademie achter”, vertelt Bastmeijer, “dat er meerdere zwakke elementen te vinden zijn in de Passende Beoordeling en er wel degelijk wetenschappelijke twijfel bestaat over de gevolgen van de visserij.”

Dat komt volgens Bastmeijer ook omdat de wetenschappelijke kennis volop in ontwikkeling is. “Voor deze reflectie is ook gebruik gemaakt van nieuwe wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld over de vraag welke effecten de bodemberoering bij dit type visserij heeft op het te beschermen gebied. Dat leidt tot de conclusie dat er volgens het juridisch kader van de Habitatrichtlijn op dit moment geen vergunning kan worden verleend.”

De Tweede Kamer zal op korte termijn over dit onderwerp nog in discussie gaan met de minister van LNV Vandaag werd bekend dat vijftien natuurorganisaties, onder andere met dit rapport van de Waddenacademie in de hand, de minister oproepen om de tijdelijke toestemming in te trekken en vrijdag volgt een rondetafelgesprek tussen het ministerie, wetenschappers, milieuverenigingen en vissers.

“Als Waddenacademie blijven wij de discussie volgen”, vervolgt Bastmeijer. “Het is uiteindelijk aan de minister om op basis van het geldende recht een besluit te nemen. Wij zijn kennisregisseurs voor zaken rond het Waddengebied en vinden het in elk geval belangrijk dat we kennis aanleveren op basis waarvan die beslissingen genomen kunnen worden. Dat hebben we met deze reflectie gedaan.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!