secundair logo knw 1

De vergunning voor garnalenvisserij in de Waddenzee liep eind vorig jaar af. Er geldt nu een tijdelijke gedoogbesluit (toestemming zonder vergunning) van negen maanden, in afwachting van een definitieve verlenging. Op verzoek van Rijkswaterstaat nam de Waddenacademie de Passende Beoordeling, een vereiste bij vergunningsverlening, onder de loep en trekt de conclusie dat in de huidige omstandigheden geen nieuwe vergunning mag worden verleend.

“Het is een complexe en gevoelige materie”, zegt Kees Bastmeijer. De hoogleraar in het recht is directielid van de Waddenacademie. “Bij activiteiten, bijvoorbeeld visserij, in Natura2000 gebieden geldt de Europese Habitatrichtlijn. Deze richtlijn zegt kort samengevat dat vergunningen niet mogen worden verleend als er redelijke wetenschappelijke twijfel is over de ecologische gevolgen van de activiteit.”

Kees Bastmeijer  Kees Bastmeijer Om aan te tonen dat er geen wetenschappelijke twijfel is, moeten de aanvragers van vergunningen een zogeheten ‘Passende Beoordeling’ laten maken. Op verzoek van Rijkswaterstaat verzocht de Waddenacademie een aantal wetenschappers om hun licht te laten schijnen over de Passende Beoordeling die is ingediend voor garnalenvisserij in de Waddenzee.

Hun bevindingen werden door de Waddenacademie gepubliceerd in een ‘Reflectie op de Passende Beoordeling garnalenvisserij’. “Daarin trekken de wetenschappers de conclusie – en daar staan wij als Waddenacademie achter”, vertelt Bastmeijer, “dat er meerdere zwakke elementen te vinden zijn in de Passende Beoordeling en er wel degelijk wetenschappelijke twijfel bestaat over de gevolgen van de visserij.”

Dat komt volgens Bastmeijer ook omdat de wetenschappelijke kennis volop in ontwikkeling is. “Voor deze reflectie is ook gebruik gemaakt van nieuwe wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld over de vraag welke effecten de bodemberoering bij dit type visserij heeft op het te beschermen gebied. Dat leidt tot de conclusie dat er volgens het juridisch kader van de Habitatrichtlijn op dit moment geen vergunning kan worden verleend.”

De Tweede Kamer zal op korte termijn over dit onderwerp nog in discussie gaan met de minister van LNV Vandaag werd bekend dat vijftien natuurorganisaties, onder andere met dit rapport van de Waddenacademie in de hand, de minister oproepen om de tijdelijke toestemming in te trekken en vrijdag volgt een rondetafelgesprek tussen het ministerie, wetenschappers, milieuverenigingen en vissers.

“Als Waddenacademie blijven wij de discussie volgen”, vervolgt Bastmeijer. “Het is uiteindelijk aan de minister om op basis van het geldende recht een besluit te nemen. Wij zijn kennisregisseurs voor zaken rond het Waddengebied en vinden het in elk geval belangrijk dat we kennis aanleveren op basis waarvan die beslissingen genomen kunnen worden. Dat hebben we met deze reflectie gedaan.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!