secundair logo knw 1

Gemeenten en waterschappen die de klimaatbestendigheid van hun gebied nog niet in kaart hebben gebracht, kunnen nu gebruikmaken van de Handreiking Stresstest Light. Het gaat om een eenvoudig instrument dat mede door de Unie van Waterschappen is ontwikkeld.

 De Handreiking Gestandaardiseerde Stresstest-Light levert een eerste beeld op van mogelijke wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Daarmee voldoen overheden aan de afspraak in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat zij voor eind 2019 uitzoeken hoe kwetsbaar hun gebied is voor klimaatverandering.

Veel gemeenten en waterschappen zijn hier al mee bezig of hebben dit al gedaan. Er circuleren inmiddels heel wat verschillende klimaatstresstesten die al dan niet aan de voorwaarden voldoen. De Stresstest Light is speciaal ontwikkeld voor overheden die nog niet of nauwelijks met klimaatadaptatie bezig zijn.

Voor elk van de vier thema’s beantwoorden zij allereerst een aantal vragen met behulp van informatie uit de Klimaatatlas of met de antwoorden van een eerdere stresstest. Bijvoorbeeld: Waar blijft het water na hevige neerslag staan? Waar lopen gebouwen risico als gevolg van wateroverlast?

Maatregelen

Vervolgens bespreken zij de antwoorden met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie, zoals de provincie, de veiligheidsregio en de GGD. Daarop volgt de zogeheten risicodialoog, eventueel aan de hand van verdiepende stresstesten. Dat moet leiden tot afspraken over maatregelen.

In de Handreiking, die in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is opgesteld, worden de stappen uitgebreid beschreven. De Handreiking is via de website van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie voor iedereen gratis toegankelijk.

Met het doorlopen van deze stappen voldoen overheden aan de eerste van zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, namelijk het in beeld brengen van hun kwetsbaarheden. Doel is uiteindelijk dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ is ingericht.

Standaardbuien

Door bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud rekening te houden met het veranderende klimaat, moet schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen moet zo veel mogelijk beperkt worden.

De Stresstest Light maakt gebruik van standaardbuien en standaardperioden van hitte of droogte. Dat heeft als voordeel dat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, aldus de UVW. Ook zijn resultaten van de test onderling beter vergelijkbaar.

De Handreiking is tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groot aantal overheden, kennisinstellingen en marktpartijen. Op de website van het Kennisportaal worden ook voorbeelden getoond van overheden die al aan de gang zijn geweest met een stresstest.
Meer informatie

Bekijk de Handreiking Stresstest Light

Stresstest wordt krachttoer voor gemeenten

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.