secundair logo knw 1

De gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en drie waterschappen (Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Delfland) ondertekenden een intentieovereenkomst om de stad Rotterdam beter voor te bereiden op klimaatverandering.

De intentieverklaring is opgesteld op basis van het gemeentelijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document volgt op eerdere Rotterdamse plannen als het waterplan en de Rotterdamse Adaptatiestrategie om de stad weerbaarder te maken voor fenomenen als extreme buien en droogte.

Het Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op maatregelen op wijkniveau. Regenwater kan daar juist ook waardevol zijn, door het ter plekke op te vangen en te benutten bij het aantrekkelijker maken van wijken: groenere straten, tuinen en daken.

Raakvlakken
“Deze ambitie is niet alleen van de gemeente, maar ook van ons,” zegt Jurjen Jongepier van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperwaard, een van de drie waterschappen die het document ondertekenden. “De gemeente zoekt raakvlakken met partners en het is natuurlijk simpel: de klimaatopgave is dusdanig groot, dit kun je niet meer alleen. Het is dus een plan van de gemeente en wij ondersteunen het van harte. Samenwerking is logisch, de sleutel zit in combineren van opgaven en oplossingen”

Het is de bedoeling dat de vijf partijen dit jaar verdere afspraken maken over de uitvoering om Rotterdams Weerwoord te verwezenlijken. “De vijf ondertekenaars hebben allemaal verschillende taken en verantwoordelijkheden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet langs elkaar heen werken bij onze inspanningen om Rotterdam klimaatadaptiever te maken. Deze samenwerkingen zijn niet nieuw, maar met dit Weerwoord willen we de klimaatadaptatie in de stad een extra boost geven. Door onze activiteiten in elkaar te schuiven kunnen we, samen met ondernemers, particulieren en woningbouwcorporaties, ervoor zorgen dat de stad beter bestand is tegen weersextremen."

MEER INFORMATIE
Het urgentiedocument Rotterdams Weerwoord

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...