secundair logo knw 1

De gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en drie waterschappen (Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Delfland) ondertekenden een intentieovereenkomst om de stad Rotterdam beter voor te bereiden op klimaatverandering.

De intentieverklaring is opgesteld op basis van het gemeentelijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document volgt op eerdere Rotterdamse plannen als het waterplan en de Rotterdamse Adaptatiestrategie om de stad weerbaarder te maken voor fenomenen als extreme buien en droogte.

Het Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op maatregelen op wijkniveau. Regenwater kan daar juist ook waardevol zijn, door het ter plekke op te vangen en te benutten bij het aantrekkelijker maken van wijken: groenere straten, tuinen en daken.

Raakvlakken
“Deze ambitie is niet alleen van de gemeente, maar ook van ons,” zegt Jurjen Jongepier van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperwaard, een van de drie waterschappen die het document ondertekenden. “De gemeente zoekt raakvlakken met partners en het is natuurlijk simpel: de klimaatopgave is dusdanig groot, dit kun je niet meer alleen. Het is dus een plan van de gemeente en wij ondersteunen het van harte. Samenwerking is logisch, de sleutel zit in combineren van opgaven en oplossingen”

Het is de bedoeling dat de vijf partijen dit jaar verdere afspraken maken over de uitvoering om Rotterdams Weerwoord te verwezenlijken. “De vijf ondertekenaars hebben allemaal verschillende taken en verantwoordelijkheden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet langs elkaar heen werken bij onze inspanningen om Rotterdam klimaatadaptiever te maken. Deze samenwerkingen zijn niet nieuw, maar met dit Weerwoord willen we de klimaatadaptatie in de stad een extra boost geven. Door onze activiteiten in elkaar te schuiven kunnen we, samen met ondernemers, particulieren en woningbouwcorporaties, ervoor zorgen dat de stad beter bestand is tegen weersextremen."

MEER INFORMATIE
Het urgentiedocument Rotterdams Weerwoord

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.