secundair logo knw 1

In de nabije toekomst zal een groot deel van de duurzaam opgewekte waterstof in Europa via de Nederlandse havens worden geïmporteerd l Foto Unsplash/Georg Eiermann

Als duurzame energiebron kan waterstof een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Maar er is ook een risico: de chemische stoffen die nodig zijn om waterstof te vervoeren en op te slaan, kunnen ‘zeer zorgwekkend’ zijn of worden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar tien van zulke vloeibare waterstofdragers. 

Naar verwachting zal in 2030 in de Europese Unie 10 megaton duurzaam opgewekte waterstof worden geproduceerd, schrijven de RIVM-onderzoekers in hun rapport. Nog eens zo’n hoeveelheid zal dan worden geïmporteerd, waarvan een groot deel via de Nederlandse havens. In de jaren daarna wordt een verdere stijging verwacht.

Op dit moment kan waterstof (H2) nog niet op grote schaal vervoerd of opgeslagen worden in de vorm van (gecomprimeerd) gas of als supergekoelde vloeistof, omdat de infrastructuur daarvoor zeer beperkt is. Daarom wordt gekeken of het mogelijk is hiervoor de bestaande infrastructuur voor fossiele brandstoffen te gebruiken. 

Dat kan alleen als waterstof gebonden wordt aan stoffen die het chemisch binden en weer vrijgeven. Volgens het RIVM richtte het onderzoek naar de veiligheid van deze vloeibare ‘waterstofdragers’ zich tot nu toe vooral op omgevingsveiligheid, zoals explosiegevaar. 

Kankerverwekkend
Maar ook de effecten van eventuele Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) op mens en milieu verdienen de aandacht, meent het onderzoeksinstituut. Deze ZZS kunnen bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of het milieu schaden.

De onderzoekers selecteerden daarom tien ‘veelbelovende’ vloeibare waterstofdragers om die aan een nadere analyse te onderwerpen. Daaruit blijkt dat ze vrijwel allemaal één of meer ZZS bevatten of vormen (tijdens het binden en afgeven van waterstof). Alleen bij ammoniak was dat niet het geval en bij siliconenhydridederivaten waren er te weinig gegevens om een conclusie te kunnen trekken. 

Veilig en duurzaam
Vanwege de schadelijke effecten van ZZS is het Nederlandse beleid erop gericht om ze zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren, aldus de onderzoekers. Kan dat niet, dan moet de uitstoot geminimaliseerd worden. En bij nieuwe toepassingen is het beter om helemaal geen ZZS te gebruiken.

Het RIVM raadt dan ook aan om vanaf het ontwerp van vloeibare waterstofdragers tot en met het gebruik aandacht te hebben voor schadelijke effecten voor mens en milieu (‘Safe and Sustainable by Design’). "Dit is belangrijk omdat waterstof in de toekomst op grote schaal zal worden toegepast. Zo kan de energietransitie veiliger en duurzamer worden."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.