0
0
0
s2smodern

Op een dijk bij het Zeeuwse dorp Ritthem wordt de komende jaren een aantal systemen voor zonne-energie getest. Het onderzoek richt zich vooral op de vraag of de waterveiligheid niet in het geding komt. Opvallend detail: op een van de systemen is Michiel de Ruyter afgebeeld.

De testlocatie is beschikbaar gesteld door waterschap Scheldestromen. Het gaat om een proef in het kader van het onderzoeksproject Zon op dijken. Hierbij werken Rijkswaterstaat, diverse waterschappen, andere overheden, kennisinstellingen en systeembouwers samen. Het project staat onder leiding van kenniscentrum STOWA en TNO.

Het idee erachter is simpel: plaatsing van zonnepanelen doet een flink beroep op de beperkte ruimte in Nederland. Dus waarom niet dijken hiervoor benutten? Het onderzoeksconsortium heeft becijferd dat de drie meest kansrijke dijktypen (wakerzeedijken van Noord-Nederland en het Zuidwestelijke zeekleigebied, meerdijken en gesloten dammen) ongeveer zevenhonderdduizend huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Dit zou waterschappen helpen om in 2025 klimaatneutraal te opereren en is een interessante optie voor regionale energiestrategieën.

Innovatieve systemen getest
Voordat het zover is, moet er wel zekerheid zijn dat zonnepanelen geen nadelige gevolgen voor dijken hebben. Klassieke zonneparksystemen voldoen niet, omdat zij erosievorming in de hand werken. Daarom worden nu innovatieve systemen uitgetest op twee locaties: de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem (een dorp in de gemeente Vlissingen) en de Knardijk in Flevoland.

De proef in Zeeland richt zich vooral op eisen van waterveiligheid. Ook wordt bekeken welke panelen het beste in het landschap passen en hoe het draagvlak in de omgeving is. Op de zeedijk zijn de afgelopen maanden verschillende systemen voor zonne-energie geplaatst. Zo probeert systeembouwer Delmeco een innovatief dijk-geïntegreerd systeem uit. Eurorail heeft een systeem dat boven de dijk uitsteekt. Naar verwachting gaat hiervan een gunstige invloed uit op de dijkbekleding.

Primeur voor primaire waterkering
Volgens Philipp Keller, dagelijks bestuurder bij Scheldestromen, is het de eerste opstelling van zonnepanelen op een primaire waterkering in Nederland. “Wij willen weten wat met het gras eronder gebeurt”, zegt Keller in een interview met dagblad BN DeStem. “De grasmat moet in goede staat blijven, anders hebben we een probleem met de waterkering. Een ander punt is de waterveiligheid. Tijdens het stormseizoen moeten de zonnepanelen kunnen afbreken, zodat de dijk niet verder wordt beschadigd.”

Op enkele systemen is folie met een afbeelding aangebracht, zodat zij beter passen in het landschap. De print van de Vlissingse admiraal Michiel de Ruyter (1607-1676) springt eruit. “Niemand wil felblauwe zonnepanelen op de dijk”, legt Keller uit. “Het gaat niet zozeer om Michiel de Ruyter. We hebben zijn afbeelding gebruikt om aan te tonen dat je er alles op kunt zetten.”

Netwerk van sensoren
De dijk zal de komende jaren met een netwerk van sensoren continu in de gaten worden gehouden. Ook zijn er regelmatig inspecties. TNO meet de energieprestaties van de verschillende systemen, terwijl Deltares en Wageningen University & Research de effecten van de zonnepanelen op de grasmat onderzoeken.

De proef duurt tot midden 2024. Daarna wordt de dijk bij Ritthem in oude staat teruggebracht. Worden tussentijds nadelige effecten voor de dijk geconstateerd, dan kan Scheldestromen ingrijpen en het experiment eerder stopzetten. Als de onderzoeksresultaten positief zijn, is het de bedoeling deze mee te nemen in de regionale energiestrategie. Al verwacht Keller geen grootschalige toepassing van zonnepanelen op Zeeuwse dijken. “Heel veel factoren bepalen of een locatie geschikt is of niet.”

 

MEER INFORMATIE
Waterschap Scheldestromen over de proef
STOWA-presentatie project Zon op dijken
STOWA-publicatie Zonnewijzer
Verkennend en ontwerpend vooronderzoek
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.