secundair logo knw 1

Op een van de systemen is de maritieme grootheid Michiel de Ruyter afgebeeld I foto: Waterschap Scheldestromen

Op een dijk bij het Zeeuwse dorp Ritthem wordt de komende jaren een aantal systemen voor zonne-energie getest. Het onderzoek richt zich vooral op de vraag of de waterveiligheid niet in het geding komt. Opvallend detail: op een van de systemen is Michiel de Ruyter afgebeeld.

De testlocatie is beschikbaar gesteld door waterschap Scheldestromen. Het gaat om een proef in het kader van het onderzoeksproject Zon op dijken. Hierbij werken Rijkswaterstaat, diverse waterschappen, andere overheden, kennisinstellingen en systeembouwers samen. Het project staat onder leiding van kenniscentrum STOWA en TNO.

Het idee erachter is simpel: plaatsing van zonnepanelen doet een flink beroep op de beperkte ruimte in Nederland. Dus waarom niet dijken hiervoor benutten? Het onderzoeksconsortium heeft becijferd dat de drie meest kansrijke dijktypen (wakerzeedijken van Noord-Nederland en het Zuidwestelijke zeekleigebied, meerdijken en gesloten dammen) ongeveer zevenhonderdduizend huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Dit zou waterschappen helpen om in 2025 klimaatneutraal te opereren en is een interessante optie voor regionale energiestrategieën.

Innovatieve systemen getest
Voordat het zover is, moet er wel zekerheid zijn dat zonnepanelen geen nadelige gevolgen voor dijken hebben. Klassieke zonneparksystemen voldoen niet, omdat zij erosievorming in de hand werken. Daarom worden nu innovatieve systemen uitgetest op twee locaties: de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem (een dorp in de gemeente Vlissingen) en de Knardijk in Flevoland.

De proef in Zeeland richt zich vooral op eisen van waterveiligheid. Ook wordt bekeken welke panelen het beste in het landschap passen en hoe het draagvlak in de omgeving is. Op de zeedijk zijn de afgelopen maanden verschillende systemen voor zonne-energie geplaatst. Zo probeert systeembouwer Delmeco een innovatief dijk-geïntegreerd systeem uit. Eurorail heeft een systeem dat boven de dijk uitsteekt. Naar verwachting gaat hiervan een gunstige invloed uit op de dijkbekleding.

Primeur voor primaire waterkering
Volgens Philipp Keller, dagelijks bestuurder bij Scheldestromen, is het de eerste opstelling van zonnepanelen op een primaire waterkering in Nederland. “Wij willen weten wat met het gras eronder gebeurt”, zegt Keller in een interview met dagblad BN DeStem. “De grasmat moet in goede staat blijven, anders hebben we een probleem met de waterkering. Een ander punt is de waterveiligheid. Tijdens het stormseizoen moeten de zonnepanelen kunnen afbreken, zodat de dijk niet verder wordt beschadigd.”

Op enkele systemen is folie met een afbeelding aangebracht, zodat zij beter passen in het landschap. De print van de Vlissingse admiraal Michiel de Ruyter (1607-1676) springt eruit. “Niemand wil felblauwe zonnepanelen op de dijk”, legt Keller uit. “Het gaat niet zozeer om Michiel de Ruyter. We hebben zijn afbeelding gebruikt om aan te tonen dat je er alles op kunt zetten.”

Netwerk van sensoren
De dijk zal de komende jaren met een netwerk van sensoren continu in de gaten worden gehouden. Ook zijn er regelmatig inspecties. TNO meet de energieprestaties van de verschillende systemen, terwijl Deltares en Wageningen University & Research de effecten van de zonnepanelen op de grasmat onderzoeken.

De proef duurt tot midden 2024. Daarna wordt de dijk bij Ritthem in oude staat teruggebracht. Worden tussentijds nadelige effecten voor de dijk geconstateerd, dan kan Scheldestromen ingrijpen en het experiment eerder stopzetten. Als de onderzoeksresultaten positief zijn, is het de bedoeling deze mee te nemen in de regionale energiestrategie. Al verwacht Keller geen grootschalige toepassing van zonnepanelen op Zeeuwse dijken. “Heel veel factoren bepalen of een locatie geschikt is of niet.”

 

MEER INFORMATIE
Waterschap Scheldestromen over de proef
STOWA-presentatie project Zon op dijken
STOWA-publicatie Zonnewijzer
Verkennend en ontwerpend vooronderzoek
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!