secundair logo knw 1

Foto: Matthieu Stern via Unsplash

Een flink deel van de oppositie in waterschap Brabantse Delta verzet zich tegen de nieuwe verdeling van kosten die het dagelijks bestuur wil doorvoeren. Volgens vijf partijen stijgen de lasten voor burgers meer dan nodig is, terwijl het kostenaandeel voor bedrijven en agrariërs vermindert. Zij wijten dit vooral aan de invloed van de BoerBurgerBeweging (BBB).

De huidige coalitie van Brabantse Delta die bestaat uit BBB, VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd, publiceerde eind juli een voorstel voor de wijziging van de kostentoedeling. Hierdoor gaan ingezetenen – lees: burgers – 33 procent van de kosten voor het watersysteembeheer betalen. Nu is dit nog 29,7 procent. De rest van de kosten is verdeeld over drie categorieën zakelijk gerechtigden.

Ingezetenen ruim 11 procent meer kwijt
PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, AWP en de fractie Natuurterreinen (geborgde zetels) zijn tegen de voorgestelde verhoging voor ingezetenen, laten ze weten in een gezamenlijk persbericht. Burgers zijn straks ruim 11 procent meer kwijt. Want de stijging van 3,3 procent van het kostenaandeel komt neer op 11,11 procent van 29,7 procent, wordt voorgerekend.

De oppositiepartijen richten hun pijlen vooral op BBB, met vijf zetels de grootste partij in het algemeen bestuur. De nieuwkomer trekt volgens hen aan de touwtjes. “Zoals we vreesden wordt de landbouw ontzien ten koste van de eigen burgers.”

Gelijkmatiger kostenverdeling mogelijk
Dat het waterschap met stijgende kosten te maken heeft vanwege de klimaatverandering, verdroging en toenemende wateroverlast, wordt niet ontkend. Maar de coalitie laat bewust alle mogelijkheden onbenut om de lasten gelijkmatiger te verdelen, zegt Annemiek Jetten (PvdA). “Sterker nog, de burger betaalt de hoofdprijs om het waterschap als belangenbehartiger van het (agrarisch) bedrijfsleven te laten fungeren.” Zij voegt eraan toe dat elke onderbouwing van de gekozen percentages ontbreekt in het wijzigingsvoorstel.

Volgens Anton Arnold van AWP is het pijnlijkst dat de coalitie niet tot de sterke verhoging verplicht is. Het dagelijks bestuur had ook voor een kostenaandeel van 31 procent kunnen kiezen. Dit is het minimum dat het waterschap verplicht is te heffen bij de huidige inwonerdichtheid. “Maar daarvoor ontbreekt kennelijk de politieke wil.”

Daling van kostenaandeel voor bedrijven en agrariërs
Peter van Meijenfeldt (Natuurterreinen) wijst erop dat het kostenaandeel voor bedrijven en agrariërs daalt. “Opvallend, omdat het waterschap vooral voor hen bakken met werk verzet. Denk maar aan het peilbeheer van de bodem en het tegengaan van wateroverlast op versteende bedrijventerreinen. Het zou de coalitie dan ook hebben gesierd als zij deze categorieën zwaarder had belast.”

Van Meijenfeldt heeft nog een opmerking over dagelijks bestuurder Karin van den Berg. “Van een portefeuillehouder financiën uit de gelederen van Water Natuurlijk mag toch een meer toekomstgerichte opstelling worden verwacht.”

Het voorstel van het dagelijks bestuur ligt momenteel ter inzage. De vijf oppositiepartijen roepen iedereen die hiervan hinder ondervindt, op om met een zienswijze bezwaar te maken. Dat kan tot 3 september. Ook willen de partijen zich stevig gaan verzetten in de vergadering van het algemeen bestuur waarin het voorstel aan bod komt. De andere oppositiepartijen (CDA, Ons Water en Onafhankelijke Waterschap Partij) zijn bij het protest niet betrokken. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.