secundair logo knw 1

De Westdijk bij Bunschoten. Foto Vallei en Veluwe

De kwaliteit van het oppervlaktewater nabij de vervuilde Westdijk in Bunschoten is veilig voor het vee. Dat blijkt uit een extra onderzoek dat Waterschap Vallei en Veluwe liet uitvoeren naar aanleiding van de dood van twee koeien.

De dieren graasden in een weiland nabij de Westdijk, die enkele jaren geleden is verzwaard met thermisch gereinigde grond (TGG). Ze hadden toegang tot de kavelsloten.

Het extra onderzoek naar de waterkwaliteit moest duidelijk maken of er een risico voor het vee bestond om uit deze sloten te drinken. Een fors deel van de TGG ligt door inklinking onder het grondwaterniveau. Daardoor logen stoffen uit naar het grondwater en komen ze in het oppervlaktewater terecht.

Het oppervlaktewater is geanalyseerd op ruim driehonderd stoffen, waaronder stoffen die gerelateerd zijn aan de in de Westdijk toegepaste TGG (zouten en zware metalen). Er zijn op zeven plekken monsters genomen.

"Uit de resultaten blijkt dat het oppervlaktewater (en dus ook de TGG-gerelateerde stoffen zoals sulfaat, chloride, natrium) ten tijde van de monstername voldoet aan de norm voor veedrenking", meldt het waterschap.

Sectie
Daarnaast is een van de dode koeien naar de Gezondheidsdienst voor Dieren gebracht voor sectie. Hieruit is volgens Vallei en Veluwe evenmin een relatie gebleken met het verontreinigde materiaal. Wat de doodsoorzaak wel is geweest, kan het waterschap niet zeggen, aldus woordvoerder Marja Reijnders. "Dat is een zaak van de betreffende veehouder."

De Westdijk wordt momenteel voor ruim 32 miljoen euro gesaneerd door Boskalis. De vervuiling kwam in 2017 aan het licht, waarna een juridische strijd volgde. Op straffe van een dwangsom moet Vallei en Veluwe voor eind dit jaar 75.000 kubieke meter TGG, die gebruikt was voor de steunberm, verwijderen. Ook moet dan de omgeving gesaneerd zijn en de steunberm opnieuw opgebouwd.

Volgens de woordvoerder is de verwachting nog steeds dat dat gaat lukken, ook al hebben de werkzaamheden begin dit jaar enkele weken vertraging opgelopen. Dat kwam allereerst door de weersomstandigheden, zoals vorst en harde wind. Verder is er nog een proef uitgevoerd om de damwanden anders aan te brengen. "Er kwamen diverse meldingen binnen van trillingshinder en dat wilden we verminderen."

 

MEER INFORMATIE
Projectpagina ‘Een schone Westdijk’
H2O-bericht: Sanering Westdijk in Bunschoten eind oktober van start

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...