0
0
0
s2sdefault

De kwaliteit van het oppervlaktewater nabij de vervuilde Westdijk in Bunschoten is veilig voor het vee. Dat blijkt uit een extra onderzoek dat Waterschap Vallei en Veluwe liet uitvoeren naar aanleiding van de dood van twee koeien.

De dieren graasden in een weiland nabij de Westdijk, die enkele jaren geleden is verzwaard met thermisch gereinigde grond (TGG). Ze hadden toegang tot de kavelsloten.

Het extra onderzoek naar de waterkwaliteit moest duidelijk maken of er een risico voor het vee bestond om uit deze sloten te drinken. Een fors deel van de TGG ligt door inklinking onder het grondwaterniveau. Daardoor logen stoffen uit naar het grondwater en komen ze in het oppervlaktewater terecht.

Het oppervlaktewater is geanalyseerd op ruim driehonderd stoffen, waaronder stoffen die gerelateerd zijn aan de in de Westdijk toegepaste TGG (zouten en zware metalen). Er zijn op zeven plekken monsters genomen.

"Uit de resultaten blijkt dat het oppervlaktewater (en dus ook de TGG-gerelateerde stoffen zoals sulfaat, chloride, natrium) ten tijde van de monstername voldoet aan de norm voor veedrenking", meldt het waterschap.

Sectie
Daarnaast is een van de dode koeien naar de Gezondheidsdienst voor Dieren gebracht voor sectie. Hieruit is volgens Vallei en Veluwe evenmin een relatie gebleken met het verontreinigde materiaal. Wat de doodsoorzaak wel is geweest, kan het waterschap niet zeggen, aldus woordvoerder Marja Reijnders. "Dat is een zaak van de betreffende veehouder."

De Westdijk wordt momenteel voor ruim 32 miljoen euro gesaneerd door Boskalis. De vervuiling kwam in 2017 aan het licht, waarna een juridische strijd volgde. Op straffe van een dwangsom moet Vallei en Veluwe voor eind dit jaar 75.000 kubieke meter TGG, die gebruikt was voor de steunberm, verwijderen. Ook moet dan de omgeving gesaneerd zijn en de steunberm opnieuw opgebouwd.

Volgens de woordvoerder is de verwachting nog steeds dat dat gaat lukken, ook al hebben de werkzaamheden begin dit jaar enkele weken vertraging opgelopen. Dat kwam allereerst door de weersomstandigheden, zoals vorst en harde wind. Verder is er nog een proef uitgevoerd om de damwanden anders aan te brengen. "Er kwamen diverse meldingen binnen van trillingshinder en dat wilden we verminderen."

 

MEER INFORMATIE
Projectpagina ‘Een schone Westdijk’
H2O-bericht: Sanering Westdijk in Bunschoten eind oktober van start

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.