secundair logo knw 1

Een demonstratie bemonstering als onderdeel van de pilot | Foto HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drie omgevingsdiensten onderzochten in de pilot ‘indirecte lozingen’ het bedrijfsafvalwater dat op de riolering geloosd wordt. Van de 77 onderzochte bedrijven werd in 62 gevallen minimaal 1 illegale stof aangetroffen.

De pilot werd tussen mei 2023 en februari 2024 uitgevoerd en vond plaats in het deel van de provincie Noord Holland ten noorden van het Noordzeekanaal. Het onderzoek was gericht op bedrijven, die afvalwater lozen op de riolering. Er werd gekeken naar stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het oppervlaktewater en problemen opleveren voor de werking van riolering en rwzi’s, waaronder de zogeheten ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) en de prioritaire stoffen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Binnen de pilot zijn 103 bedrijven in diverse bedrijfssectoren bezocht, zo blijkt uit het eindrapport. 77 van hen loosden afvalwater op het riool. Bij de monsters van het bedrijfsafvalwater werd in circa 80 procent van de gevallen tenminste één ZZS gevonden, waaronder zware metalen als arseen, cadmium, kobalt, kwik, lood en nikkel. Ook andere zeer zorgwekkende stoffen werden in het water vastgesteld, onder andere formaldehyde, PFAS en PAK’s.

De onderzoekers stelden hoge concentraties ZZS vast bij een aantal branches: afvalverwerking (zware metalen, ftalaten, formaldehyde, PAK’s, PCB’s, PFAS), metaalbewerking (zware metalen) en olie-/vetverwerking (nikkel, benzeen en naftaleen).

In het rapport concluderen het hoogheemraadschap en de omgevingsdiensten dat ‘toezicht noodzakelijk lijkt om meer zicht en meer grip te krijgen op de indirecte lozingen’. De onderzoekers adviseren dan ook om ‘het wettelijk verplichte toezicht op indirecte lozingen beter te verankeren in uitvoeringsovereenkomsten.’

Het is daarnaast de bedoeling dat de onderzoeksfocus de komende jaren wordt gericht op geselecteerde branches en sectoren, onder andere de chemische industrie, de afvalverwerking, de olie/vetverwerking en de medische sector.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Gert Timmerman · 28 days ago
    Voor mij is het onbegrijpelijk dat de leiding van deze bedrijven niet zou begrijpen wat ze doen. Is het dan toch onkunde of wentelen ze de kosten gemakkelijk af op de overheid?
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Rien Verstallen · 28 days ago
    Breng het toezicht op alle lozende bedrijven terug onder het gezag van de waterdiensten als Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Daar zit de expertise op dit gebied. We staan met de waterparagraaf voor een enorme opgave, en de uitdaging is beter op zijn plaats bij de waterdiensten.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.