secundair logo knw 1

In windpark Luchterduinen zijn in het najaar rifstructuren voor oesters geplaatst I foto: Udo van Dongen / Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee

Het project De Rijke Noordzee heeft een bedrag van 8,5 miljoen euro gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Hiermee kunnen bij vijf windparken proefprojecten met natuurherstel worden uitgevoerd. Het doel is om een blauwdruk voor alle toekomstige windparken te ontwikkelen.

De Rijke Noordzee is een gezamenlijk initiatief van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee. Zij willen de kans die windmolenparken bieden, benutten voor het versterken van de onderwaternatuur. De Nationale Postcode Loterij draagt hieraan nu 8,5 miljoen euro bij vanuit het Droomfonds, bedoeld voor bijzondere initiatieven. “Wij hadden uiteraard erg gehoopt dat we het geld zouden krijgen”, zegt Kristel Lageweg van Natuur & Milieu. “De Postcode Loterij heeft gelukkig de potentie van ons project ingezien.”

Forse opschaling
Sinds het najaar loopt er al een pilot in Windpark Eneco Luchterduinen, 23 kilometer ten westen van IJmuiden. Hier zijn kunstmatige rifstructuren voor oesters geplaatst. Door de miljoenenbijdrage kan het project De Rijke Noordzee fors worden opgeschaald, vertelt Lageweg. “Wij kunnen nu op vijf nieuwe locaties op meerdere manieren toetsen wat het beste werkt voor natuurversterking onder water. Daardoor worden de onderzoeksresultaten degelijker en kunnen we verschillende omstandigheden bekijken. Zo wordt een stevige wetenschappelijke basis gelegd. We gaan bij de uitvoering van het project goed kijken naar de meest geschikte locaties en de partijen waarmee we het beste kunnen optrekken.”

De natuurlijke riffen die er vroeger in de Noordzee waren, zijn door menselijk ingrijpen en ziektes vrijwel verdwenen. Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee kiezen bewust voor natuurherstel rondom windmolenparken. “Er komen erg veel van zulke parken op de Noordzee bij”, zegt Lageweg. “Het zijn unieke locaties om aan natuurherstel te werken. Binnen de windparken mag niet over de bodem worden gevist. We plaatsen hier rifstructuren voor oesters en maken ook gebruik van de windmolenpalen als aanhechtingsplekken.”

 

 'De natuur kan in een kraamkamer opbloeien'

Het oesterrif is volgens Lageweg de motor voor natuurherstel. Daarvoor worden ziektevrije platte oesters uit Noorwegen gehaald. “Het rif zorgt voor schuilplekken en paailocaties en trekt hierdoor onder meer krabben, kreeften en vissen aan. Zo ontstaat een kraamkamer waar de natuur kan opbloeien. Daarvan heeft de hele Noordzee profijt.”

Blauwdruk voor natuurherstel
Het doel is om een blauwdruk voor het herstel van onderwaternatuur te ontwikkelen die in alle toekomstige windparken op de Noordzee kan worden toegepast. Lageweg: “We gaan de kennis ‘open source’ beschikbaar stellen aan ontwikkelaars van nieuwe windparken. Zij hoeven dan niet opnieuw het wiel uit te vinden. Dat zorgt voor een vliegende start. Wij hechten er veel belang aan dat de groei van wind op de Noordzee gelijk opgaat met de groei van natuurversterking.”

Het is de intentie dat de kennis internationaal wordt verspreid, besluit Lageweg. “Het is vooral belangrijk om te kijken of de omstandigheden op zee vergelijkbaar zijn. We verwachten dat er inzichten kopieerbaar of in ieder geval bruikbaar zijn buiten de Nederlandse grenzen.”

 

MEER INFORMATIE
Bericht Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee
Website De Rijke Noordzee
Bericht over start van pilot Luchterduinen
WUR over terugkeer van platte oesters

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.