secundair logo knw 1

De Stichting Droogteschade Waterwinning (SDW) bereidt een massaclaim voor tegen drinkwaterbedrijven. 1.400 agrariërs hebben zich bij deze claim aangesloten. De dagvaarding zal volgens SDW deze zomer gereed zijn, maar de stichting hoopt op een schikking.

In de Waterwet staat dat de schade - die optreedt als gevolg van vergunde onttrekkingen aan het grondwater, zowel voor drinkwater als voor andere toepassingen - vergoed moet worden door de veroorzaker. Dit betreft bijvoorbeeld schade aan gewasopbrengst, maar ook aan gebouwen.

Renee RuischRenée RuischWie schade lijdt door wateronttrekkingen, kan het gesprek aangaan met de veroorzaker. Levert dat geen resultaat op, dan kan men hiervoor bij de provincie aankloppen. De provincies hebben een AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) opgezet. De ASCG onderzoekt bij een claim het verband tussen de schade en de onttrekking of infiltratie en stelt de hoogte van een vergoeding vast.

De Stichting Droogteschade Waterwinning zet zich er met haar massaclaim nu voor in dat niet individuele agrariërs per perceel eventuele moeten laten onderzoeken, maar wil met een gestandaardiseerde aanpak voor alle agrariërs in Nederland een schadevergoeding afdwingen.

“Dat is nodig”, zegt Renée Ruisch, woordvoerder van SDW, “omdat procedures van de ACSG erg lang kunnen duren en waterbedrijven al jarenlang te weinig vergoeding betalen aan boeren die schade lijden omdat waterwinning op hun gebieden leidt tot extra droogte. We kijken daarbij terug in de tijd, tot twintig jaar of misschien nog langer.”

1400 agrariërs hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten. Ruisch zegt dat ook agrariërs die de claim niet ondertekenen, van de inspanningen van de stichting kunnen profiteren. “We doen het voor iedereen.” Agrariërs betalen als de claim wordt toegewezen, of bij een schikking, maximaal vijfentwintig procent van dat bedrag aan SDW.

De dagvaarding zal ergens in de loop van dit jaar worden afgerond. “We zijn met advocaten en hydrologen in gesprek. Het is een wettelijke plicht van de veroorzaker om de schade te vergoeden, maar het bepalen van de schade is complex. We werken daarom aan een methode, die voor alle betroffen agrariërs tot een schadebegroting leidt.”

Als de dagvaarding gereed is, wil SDW in gesprek met de waterbedrijven. Ruisch: “Als we in overleg tot een regeling kunnen komen, zou dat uiteraard mooi zijn. Dat is het snelst en is voor de onderlinge verhoudingen het best. Als dat lukt, zou er een uitvoerende organisatie moeten komen, die de afhandeling voor zijn rekening kan nemen. Lukt het niet, dan komt er een rechtszaak. Dat zal een procedure van een lange adem worden. Volgens onze advocaten kan het dan nog jaren duren voordat de rechter over de claims beslist.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.