0
0
0
s2sdefault

Een klimaatbestendig beekdal kan overstromingen misschien niet voorkomen, maar wel minder heftig maken. Daarvoor moet het hele stroomgebied aangepakt worden, zegt voorzitter Ernest de Groot van de Community of Practice (CoP) Beken en Rivieren. In Limburg willen de overheden snel een nieuw waterplan om de problemen aan te plakken.

2207 Ernest de GrootErnest de Groot"Ik ben wel een beetje jaloers op Limburg", zegt Ernest de Groot, in het dagelijks leven bestuurder van het Brabantse buurwaterschap Aa en Maas. "Ze zijn daar al heel goed bezig met beekdalontwikkeling. Maar voordat het water het beekdal bereikt, heeft het al een hele weg afgelegd. Ook bovenstrooms moet je daarom maatregelen treffen."

De Groot is voorzitter van de Community of Practice (CoP) Beken en Rivieren van STOWA, die zich ten doel stelt kennis en ervaring over deze wateren te verspreiden. Het gaat dan onder andere over de gevolgen van de klimaatverandering voor beekdalen, die vaak onvoldoende ingericht zijn op langdurige droogte en kortstondige wateroverlast, zoals de overstromingen in Limburg afgelopen week bewijzen.

Tegen zulke buien kun je eigenlijk niet op, moet ook De Groot erkennen. Wat volgens hem wel kan is de piek vertragen en afvlakken door water te bufferen in de zogenaamde droogdalen van het Heuvelland. "Overlast is er geheid, de kunst is het water te remmen."

Praatplaat plus loep A Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap | Illustratie CoP Beken en Rivieren

Waterparkeerplaats
De ‘Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap’ van het CoP brengt het beekdal in beeld als een systeem waarin alles met elkaar samenhangt. Bovenstrooms, op de hoge gronden, wordt het water in deze visie zoveel mogelijk vastgehouden, door de sponswerking van de bodem te herstellen. Benedenstrooms gaat het erom het water te bufferen en uiteindelijk af te voeren.

"Zo’n buffer is een soort waterparkeerplaats op een plek waar het geen kwaad kan", legt de voorzitter uit. "Je houdt het water eerst vast en laat het vervolgens gecontroleerd gaan. Daarmee win je tijd en ruimte."

In het stedelijk gebied zou het al 'een slokje op een borrel' schelen als iedereen een regenton zou hebben, stelt hij. "Of infiltratiekratten plaatst bij de aanleg van een terras. In België is bij nieuwbouw regenopvang al verplicht."

Beekdalbrede aanpak
De ‘beekdalbrede aanpak’ is ook een van de negen maatregelen die Waterschap Limburg en de provincie vorig jaar zomer presenteerden om het watersysteem klimaatrobuust te maken. Samen met boeren wordt momenteel onderzocht hoe water op de hogergelegen akkers beter vastgehouden kan worden en er zijn al een aantal buffers aangelegd.

Dat moeten er meer worden, denkt De Groot. "Dan komt het beekdal ook ten goede. Dat kost geld en tijd en iedereen heeft zijn bordje wel vol. Maar de klimaatverandering lijkt nu harder te gaan dan de klimaatadaptatie, dus misschien moet er toch een tandje bij."

 

OVERHEDEN WILLEN SNEL ACTIE WATERPLAN LIMBURG
De gemeente Valkenburg, het Waterschap Limburg en de provincie Limburg willen een waterplan waarin wordt uitgewerkt wat nodig is om inwoners, woningen, horecabedrijven, winkels, landbouwpercelen en de infrastructuur te beschermen tegen de gevolgen van extreme aanvoer van water. De huidige aanpak volstaat vanwege de klimaatverandering niet meer in Limburg, zeggen de bestuurders van de regionale overheden vandaag op een gezamenlijke persconferentie.
Het is een nationale opgave om de beekdalen in Limburg en elders in het land voldoende robuust te krijgen, aldus het waterschap. Het gaat met de andere regionale overheden in gesprek met het nieuwe kabinet om na te gaan wat nodig is om het watersysteem klimaatrobuuster te maken. Hiervoor wordt een Waterplan Limburg snel uitgewerkt. Het gaat volgens de allereerste inschattingen om honderden miljoenen voor de komende tien jaar.
Het Waterschap Limburg benadrukt dat met name de beken meer aandacht vergen. "Dat is een nieuw element in de aanpak, maar hierbij geldt: elke druppel telt." Verder willen de bestuurders dat er met een 'helikopterview' naar de waterproblemen wordt gekeken. "Met één project ben je er niet", zei gedeputeerde Lia Roefs. Daarbij moet ook over de grens worden gekeken, gezien de problemen in Duitsland en België en de gevolgen daarvan voor Limburg, waar water uit de Ardennen en de Eifel samenkomt. Dijkgraaf Patrick van der Broek: "We kennen Limburg als het hoogste punt van Nederland, maar het is het laagste punt van de Euregio Maas-Rijn."

 

MEER INFORMATIE
Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap
Visie beekdalontwikkeling Limburg
H2O-bericht: Peter Glas: de weerbaarheid moet omhoog, de kwetsbaarheid omlaag
H2O-bericht: Limburgse boeren houden water op hooggelegen akkers al beter vast
H2O-bericht: Limburg komt met negen maatregelen voor klimaatrobuust watersysteem

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.