secundair logo knw 1

De Kingbeek bij Obbicht | Foto Waterschap Limburg

Een klimaatbestendig beekdal kan overstromingen misschien niet voorkomen, maar wel minder heftig maken. Daarvoor moet het hele stroomgebied aangepakt worden, zegt voorzitter Ernest de Groot van de Community of Practice (CoP) Beken en Rivieren. In Limburg willen de overheden snel een nieuw waterplan om de problemen aan te plakken.

2207 Ernest de GrootErnest de Groot"Ik ben wel een beetje jaloers op Limburg", zegt Ernest de Groot, in het dagelijks leven bestuurder van het Brabantse buurwaterschap Aa en Maas. "Ze zijn daar al heel goed bezig met beekdalontwikkeling. Maar voordat het water het beekdal bereikt, heeft het al een hele weg afgelegd. Ook bovenstrooms moet je daarom maatregelen treffen."

De Groot is voorzitter van de Community of Practice (CoP) Beken en Rivieren van STOWA, die zich ten doel stelt kennis en ervaring over deze wateren te verspreiden. Het gaat dan onder andere over de gevolgen van de klimaatverandering voor beekdalen, die vaak onvoldoende ingericht zijn op langdurige droogte en kortstondige wateroverlast, zoals de overstromingen in Limburg afgelopen week bewijzen.

Tegen zulke buien kun je eigenlijk niet op, moet ook De Groot erkennen. Wat volgens hem wel kan is de piek vertragen en afvlakken door water te bufferen in de zogenaamde droogdalen van het Heuvelland. "Overlast is er geheid, de kunst is het water te remmen."

Praatplaat plus loep A Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap | Illustratie CoP Beken en Rivieren

Waterparkeerplaats
De ‘Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap’ van het CoP brengt het beekdal in beeld als een systeem waarin alles met elkaar samenhangt. Bovenstrooms, op de hoge gronden, wordt het water in deze visie zoveel mogelijk vastgehouden, door de sponswerking van de bodem te herstellen. Benedenstrooms gaat het erom het water te bufferen en uiteindelijk af te voeren.

"Zo’n buffer is een soort waterparkeerplaats op een plek waar het geen kwaad kan", legt de voorzitter uit. "Je houdt het water eerst vast en laat het vervolgens gecontroleerd gaan. Daarmee win je tijd en ruimte."

In het stedelijk gebied zou het al 'een slokje op een borrel' schelen als iedereen een regenton zou hebben, stelt hij. "Of infiltratiekratten plaatst bij de aanleg van een terras. In België is bij nieuwbouw regenopvang al verplicht."

Beekdalbrede aanpak
De ‘beekdalbrede aanpak’ is ook een van de negen maatregelen die Waterschap Limburg en de provincie vorig jaar zomer presenteerden om het watersysteem klimaatrobuust te maken. Samen met boeren wordt momenteel onderzocht hoe water op de hogergelegen akkers beter vastgehouden kan worden en er zijn al een aantal buffers aangelegd.

Dat moeten er meer worden, denkt De Groot. "Dan komt het beekdal ook ten goede. Dat kost geld en tijd en iedereen heeft zijn bordje wel vol. Maar de klimaatverandering lijkt nu harder te gaan dan de klimaatadaptatie, dus misschien moet er toch een tandje bij."

 

OVERHEDEN WILLEN SNEL ACTIE WATERPLAN LIMBURG
De gemeente Valkenburg, het Waterschap Limburg en de provincie Limburg willen een waterplan waarin wordt uitgewerkt wat nodig is om inwoners, woningen, horecabedrijven, winkels, landbouwpercelen en de infrastructuur te beschermen tegen de gevolgen van extreme aanvoer van water. De huidige aanpak volstaat vanwege de klimaatverandering niet meer in Limburg, zeggen de bestuurders van de regionale overheden vandaag op een gezamenlijke persconferentie.
Het is een nationale opgave om de beekdalen in Limburg en elders in het land voldoende robuust te krijgen, aldus het waterschap. Het gaat met de andere regionale overheden in gesprek met het nieuwe kabinet om na te gaan wat nodig is om het watersysteem klimaatrobuuster te maken. Hiervoor wordt een Waterplan Limburg snel uitgewerkt. Het gaat volgens de allereerste inschattingen om honderden miljoenen voor de komende tien jaar.
Het Waterschap Limburg benadrukt dat met name de beken meer aandacht vergen. "Dat is een nieuw element in de aanpak, maar hierbij geldt: elke druppel telt." Verder willen de bestuurders dat er met een 'helikopterview' naar de waterproblemen wordt gekeken. "Met één project ben je er niet", zei gedeputeerde Lia Roefs. Daarbij moet ook over de grens worden gekeken, gezien de problemen in Duitsland en België en de gevolgen daarvan voor Limburg, waar water uit de Ardennen en de Eifel samenkomt. Dijkgraaf Patrick van der Broek: "We kennen Limburg als het hoogste punt van Nederland, maar het is het laagste punt van de Euregio Maas-Rijn."

 

MEER INFORMATIE
Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap
Visie beekdalontwikkeling Limburg
H2O-bericht: Peter Glas: de weerbaarheid moet omhoog, de kwetsbaarheid omlaag
H2O-bericht: Limburgse boeren houden water op hooggelegen akkers al beter vast
H2O-bericht: Limburg komt met negen maatregelen voor klimaatrobuust watersysteem

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zoet water wordt schaars(er). Dus stop dan alvast met het gebruik van alle water als koelmiddel. Trek alle vergunningen daarvoor - helaas wel op termijn -  in. Verbiedt dan gelijk ook even om het klimaat nog verder op te warmen zoals onze regering met kerncentrales denkt te (moeten of mogen) gaan doen. Niet alleen de burger moet gaan leren om zuinig om te gaan met water, de overheid zelf en het bedrijfsleven ook. Kunnen gelijk alle smeerpijpen dicht, zoals Du Pont mag hebben en Campina bij voorbeeld. Kijk eens hoeveel vervuiling dat gaat schelen. 
Citaat: "En ja, het waterbedrijf moet dan weten hoeveel ‘ingezetenen’ er zijn ‘achter de meter’. Dat kan het probleem niet zijn, dat lukt ook prima bij heffingen van gemeente en waterschap." Dat zou je toch denken. Begin dit jaar liet waterschap Delfland weten bij een informatieve bijeenkomst over het waterspoor dat, in ons gebied met 1,2 miljoen huishoudens, er maar liefst 3-400.000 drinkwaterrekeningen gaan naar adressen die niet corresponderen met de administratie van het waterschap. Al die 'onbekende aansluitingen' moeten eerst worden nagelopen door Evides en Dunea, vindt het college. 'Tot die tijd kunnen we niks doen'. Gewoon de zuiveringsheffing meesturen met de drinkwaternota mag niet: een belastingaanslag moet van de belastingheffer naar de belastingplichtige, die mag je niet combineren met de drinkwaterrekening. Bureacratie zegeviert over de praktijk.
Ik ken nog wel een mooie waterstroom die verontreinigd is met PFAS en andere stoffen die graag een pilot zou willen zijn voor deze techniek. Reiniging met actieve kool is hier duur en slecht werkend vanwege de andere stoffen en lozing is daarna op het riool. 
Wat een mooie ontdekking! Uiteraard is de beste oplossing geen PFAS meer produceren en/of lozen. Helaas is ons watersysteem nu al zodanig met PFAS verontreinigd dat veel bronnen voor drinkwater onder druk staan. Drinkwaterbedrijven produceren en lozen geen PFAS, maar zijn vervolgens wel via de Drinkwaterwet verplicht te voorkomen dat o.a. deze, zeer zorgwekkende stof, in het drinkwater terecht komt. Na ontwikkelen van verwijderingstechnologie (die de gebonden DW-klant mag betalen) is de ontstane reststroom niet vergunbaar..
Daarom zeg ik, mooi werk Han Zuilhof en Wetsus! Heel veel succes gewenst met de opschaling!
Wellicht kunnen we de techniek inzetten om de rommel op te ruimen die we de afgelopen 50 jaar in het milieu hebben gestort, en tegelijkertijd nieuwe accumulatie proberen te voorkomen. Maar ik ben met je eens dat voorkomen altijd veel beter is dan opruimen... Alleen voorkomen moet in Europees verband, en dat duurt meestal net even iets langer.Laten we daarom maar starten met opruimen..........