secundair logo knw 1

Het bedrag dat waterschappen aan heffingen innen, stijgt ook dit jaar weer. De groei is wel lager dan in voorgaande jaren, blijkt uit een inventarisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS stelt op basis van de begrotingen van de waterschappen vast dat de heffingen in 2017 met 1,8 procent toenemen. Dat is de laagste groei sinds de modernisering van de Waterschapswet in 2009, waarbij het huidige belastingstelsel voor de waterschappen werd ingevoerd. In totaal verwachten zij dit jaar ruim 2,7 miljard euro te innen.

Waterschappen hebben twee specifieke heffingen voor hun hoofdtaken: de watersysteemtaak en de afvalwaterzuivering. De waterschappen innen in 2017 ruim 1,4 miljard euro aan watersysteemheffing, een toename met 3,2 procent. De zuiveringsheffing brengt 1,3 miljard euro op. Dat is 0,4 procent meer dan in 2016 en de laagste stijging sinds 2009.

Het CBS constateert dat de opbrengst van de watersysteemheffing in de periode 2009-2017 met gemiddeld 4,5 procent per jaar is gestegen en de zuiveringsheffing met gemiddeld 2 procent. De sterke groei van de watersysteemheffing komt vooral door grote investeringsprogramma’s voor waterveiligheid, zoals het Hoogwaterbeschermingsplan en de versterking van regionale waterkeringen en andere waterwerken. De groei van de zuiveringsheffing is juist steeds kleiner geworden. De waterschappen kunnen volgens het CBS hun zuiveringstaak efficiënter en duurzamer uitvoeren door intensieve samenwerking tussen waterbeheerders en innovatie in de waterketen.

Bekijk het overzicht van de opbrengst van de heffingen in 2017 en het overzicht van de tarieven per waterschap.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.