secundair logo knw 1

De Cattenbroekerplas I foto: Edo de Roo / Wikimedia Commons

Op 1 mei ging het zwemseizoen officieel van start. Enkele weken daarvoor, tijdens de Landelijke Zwemwaterdag discussieerden vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterbeheerders over de gevolgen van klimaatverandering op zwemwaterlocaties. De conclusie: er zijn meer zwemplekken nodig.

“Klimaatverandering heeft twee grote gevolgen op zwemwaterlocaties,” vertelt Suzanne van der Meulen van Deltares, mede-organisator van de discussiebijeenkomst. “Enerzijds zal het zorgen voor een verslechtering van de zwemwaterkwaliteit. Anderzijds zorgt klimaatverandering voor een groeiende behoefte aan zwemwaterplekken. Deze groeiende behoefte wordt nog versterkt door bevolkingsgroei en de verdichting van het stedelijk gebied.”

suzanne van der meulenSuzanne van der MeulenTijdens de discussiebijeenkomst werd de uitbreiding van het aantal zwemlocaties als voornaamste oplossing gezien. “We hebben het daarbij niet gehad over aantallen. Wel is geopperd dat er eigenlijk een soort richtlijn zou moeten komen - zoals je ook hebt voor groen - over de afstand van woningen tot zwemplekken. Belangrijk daarbij op te merken is dat zwemmen in een buitenwater gratis en in die zin voor iedereen toegankelijk is.”

Als het lukt om nieuwe zwemplekken te creëren, is het volgens deelnemers van belang om te letten op de spreiding van de zwemplekken, vertelt Van der Meulen. “Daarbij dachten ze aan spreiding in de stad, dus bijvoorbeeld ook op centrale plaatsen en niet alleen aan de stadsranden. Omdat de waterkwaliteit gemiddeld af zal nemen door klimaatverandering is het ook belangrijk om zwemplekken te creëren op plekken die minder gevoelig zijn voor klimaatverandering. Grote stromende wateren zijn geschikter dan kleine grachten.”

“Technisch is het in elk geval mogelijk om meer zwemlocaties te creëren. Uiteindelijk zal het een afweging tussen de verschillende functies van water zijn”, verwacht Van der Meulen. “Volgens mij wordt breed erkend dat de behoefte aan zwemplekken groeit. Je zult eerst moeten kijken waar geschikt water beschikbaar is en daarnaast waar mensen graag willen zwemmen. Als verschillende functies dan botsen, bijvoorbeeld de scheepvaart en zwemmen, dan kun je kijken of die functies in tijd of ruimte te scheiden zijn.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.