secundair logo knw 1

De Cattenbroekerplas I foto: Edo de Roo / Wikimedia Commons

Op 1 mei ging het zwemseizoen officieel van start. Enkele weken daarvoor, tijdens de Landelijke Zwemwaterdag discussieerden vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterbeheerders over de gevolgen van klimaatverandering op zwemwaterlocaties. De conclusie: er zijn meer zwemplekken nodig.

“Klimaatverandering heeft twee grote gevolgen op zwemwaterlocaties,” vertelt Suzanne van der Meulen van Deltares, mede-organisator van de discussiebijeenkomst. “Enerzijds zal het zorgen voor een verslechtering van de zwemwaterkwaliteit. Anderzijds zorgt klimaatverandering voor een groeiende behoefte aan zwemwaterplekken. Deze groeiende behoefte wordt nog versterkt door bevolkingsgroei en de verdichting van het stedelijk gebied.”

suzanne van der meulenSuzanne van der MeulenTijdens de discussiebijeenkomst werd de uitbreiding van het aantal zwemlocaties als voornaamste oplossing gezien. “We hebben het daarbij niet gehad over aantallen. Wel is geopperd dat er eigenlijk een soort richtlijn zou moeten komen - zoals je ook hebt voor groen - over de afstand van woningen tot zwemplekken. Belangrijk daarbij op te merken is dat zwemmen in een buitenwater gratis en in die zin voor iedereen toegankelijk is.”

Als het lukt om nieuwe zwemplekken te creëren, is het volgens deelnemers van belang om te letten op de spreiding van de zwemplekken, vertelt Van der Meulen. “Daarbij dachten ze aan spreiding in de stad, dus bijvoorbeeld ook op centrale plaatsen en niet alleen aan de stadsranden. Omdat de waterkwaliteit gemiddeld af zal nemen door klimaatverandering is het ook belangrijk om zwemplekken te creëren op plekken die minder gevoelig zijn voor klimaatverandering. Grote stromende wateren zijn geschikter dan kleine grachten.”

“Technisch is het in elk geval mogelijk om meer zwemlocaties te creëren. Uiteindelijk zal het een afweging tussen de verschillende functies van water zijn”, verwacht Van der Meulen. “Volgens mij wordt breed erkend dat de behoefte aan zwemplekken groeit. Je zult eerst moeten kijken waar geschikt water beschikbaar is en daarnaast waar mensen graag willen zwemmen. Als verschillende functies dan botsen, bijvoorbeeld de scheepvaart en zwemmen, dan kun je kijken of die functies in tijd of ruimte te scheiden zijn.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.