secundair logo knw 1

Beeld van het Natura 2000-gebied Fochteloërveen in Drenthe en Friesland I foto: Agnes Monkelbaan via Wikimedia Commons

De Tweede Kamer wil dat er bij het opstellen van het nationale natuurherstelplan geen aanvullende nationale regels en restricties worden ingebouwd. Een ruime Kamermeerderheid stemde voor een door Thom van Campen (VVD) ingediende motie waarin hiervoor wordt gepleit.

Daarmee heeft de Tweede Kamer snel gereageerd op de aanname van de natuurherstelverordening (NHV), die algemeen bekend staat als de natuurherstelwet. Door een draai van Oostenrijk gingen de EU-lidstaten op 17 juni akkoord met de verordening. Nederland en een aantal andere lidstaten stemden tegen of onthielden zich van stemming, maar een blokkerende minderheid bleek er niet in te zitten.

Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) stuurde nog dezelfde dag een brief aan de Tweede Kamer waarin zij aangeeft dat het kabinet verrast is over de uitkomst. Eerder waren er volgens haar geen signalen dat er een gekwalificeerde meerderheid in de Europese Milieuraad zou worden gehaald. De Oostenrijkse milieuminister Leonore Gewessler (Die Grünen) besloot echter op de valreep voor te stemmen, ondanks grote verdeeldheid in de regering van het Alpenland, en dat gaf de doorslag.

Over twee jaar nationaal natuurherstelplan
Van der Wal laat weten wat hiervan de gevolgen zijn. “Dat betekent dat, onverhoopt, hiermee het Europese onderhandelingstraject over de NHV is afgerond, de verordening is aangenomen en twintig dagen na publicatie in werking zal treden. Ook betekent aanname van de verordening dat Nederland twee jaar na inwerkingtreding een nationaal natuurherstelplan zal moeten indienen bij de Europese Commissie.”

In dit plan moeten herstelmaatregelen tot 2030 staan voor 30 procent van de natuurgebieden die nu in slechte staat zijn en ook vooruit worden gekeken tot 2050. Sommige zaken worden dwingend voorgeschreven door de natuurherstelwet, andere laten ruimte voor een eigen invulling door een lidstaat.

De minister schrijft daarover: “Het spreekt voor zich dat de uitvoering van de Natuurherstelverordening implicaties zal hebben voor beleid en belangrijke keuzes gemaakt moeten worden door elke lidstaat. Gelet op mijn demissionaire status laat ik keuzes hierover aan het volgend kabinet.”

Voorschot door Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft hierop nu meteen een voorschot genomen. Van Campen diende een motie in waarin hij zich uitspreekt tegen een strakkere eigen invulling. Het VVD-Kamerlid verzoekt de regering “om bij het opstellen van het nationale natuurherstelplan geen aanvullende nationale regels en restricties in te bouwen en nadrukkelijk rekening te houden met lastendruk en een gelijk speelveld met andere Europese landen”.

Van Campen motiveert dit verzoek met de opmerking dat “natuurherstel een belangrijke opgave is, maar dat natuur niet geholpen is met verdere juridificering en een opeenstapeling van nieuwe wet- en regelgeving, zeker gelet op de oude verplichtingen waar Nederland nog aan dient te voldoen.”

Ruime Kamermeerderheid voor motie
Over de motie is op donderdag 20 juni met handopsteken gestemd in de Tweede Kamer. Er bleek veel steun te zijn: 103 van de 150 Kamerleden stemden voor.

Het geldt onder andere voor de vier partijen van het nieuwe kabinet: PVV, VVD, NSC en BBB. Alleen GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren, SP, Volt en DENK waren tegen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Herman van Dam · 16 days ago
    Ik mis een inhoudelijke motivering van de stelling dat natuurherstel een belangrijke opgave is, maar dat natuur niet geholpen is met verdere juridificering en een opeenstapeling van nieuwe wet- en regelgeving, zeker gelet op de oude verplichtingen waar Nederland nog aan dient te voldoen.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.