secundair logo knw 1

Nitraat in uitspoelend water onder landbouwbedrijven | Bron: RIVM, Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

De invloed van de droogte op nitraatconcentraties in uitspoelend water onder landbouwbedrijven lijkt af te nemen. Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van cijfers over 2021. Op löss- en kleigronden namen de concentraties af, maar op zandgronden stegen deze nog. Op löss- en zandgronden zitten de gemiddelde concentraties bovendien nog boven de Europese norm van 50 mg/l nitraat.

Het Compendium voor de Leefomgeving heeft aan het jaarlijkse overzicht van de nitraatconcentraties in uitspoelend water de cijfers van 2021 toegevoegd (zie boven). De gegevens laten zien dat de nitraatconcentraties na jaren van stijging weer licht zijn gedaald op löss- en kleigronden. Het instituut schrijft dat toe aan het feit dat het jaar 2021 minder droog was dan de jaren ervoor.

De droogte in de jaren 2018, 2019 en 2020 heeft een negatieve invloed gehad op de nitraatconcentraties op alle grondsoorten. In 2018 was het gedaan met de dalende trend. In dat jaar ontstond er door de droge zomer een groot stikstofoverschot in de bodem. Die ontwikkeling bepaalt in grote mate de trend in de nitraatuitspoeling, schrijft het Compendium.

Door de droogte groeiden de gewassen minder goed en werd er minder stikstof via de gewassen afgevoerd. Daarnaast waren de droge omstandigheden minder gunstig voor denitrificatie, het proces waarbij nitraat wordt afgebroken in de bodem.

In de drie droge jaren stegen de nitraatconcentraties in zandgebieden tot boven de EU-norm van 50 mg/l. In kleiregio’s reikten ze tot de norm. Op lössgronden bleven de concentraties ruim boven 50 mg/l. Alleen in veengebieden had de droogte minder effect op de nitraatconcentraties die sinds de metingen in deze regio's al ruim onder de Europese norm zitten.

In de regio’s met lössgrond voldeed in 2021 39 procent van de landbouwbedrijven aan de EU-norm. Een flinke verbetering ten opzichte van 2020 toen 29 procent van de bedrijven een voldoende scoorde. In kleigebieden voldeed 76 procent van de bedrijven aan de norm tegen 68 procent in 2020. In veengebieden was het uitspoelend water van 94 procent van de bedrijven in orde.

In zandregio’s tonen de cijfers over 2021 een ander beeld: minder dan de helft van de bedrijven (41 procent) voldeed aan de uitspoelingsnorm van de EU. Dat is minder dan in 2020 (48 procent). In de zandgebieden van Noord-Brabant en Limburg (Zuidelijk Zandgebied) is de gemiddelde nitraatconcentratie hoger dan in de zandgebieden in het noorden en midden van het land, schrijft het Compendium. “Dat komt onder andere doordat hier meer uitspoelingsgevoelige akkerbouwgewassen worden geteeld. Ook komen hier meer drogere bodems voor, die gevoelig zijn voor uitspoeling van stikstof.”

 

LEES OOK
H2O Actueel: Factsheet Vewin: de tijd dringt voor drinkwaterdoelen KRW en nitraat

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.