secundair logo knw 1

Vooral in de Krimpenerwaard is de Amerikaanse rivierkreeft in groten getale aanwezig. Foto Anton Lamain

In ruim drie maanden tijd heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 80.000 Amerikaanse rivierkreeften uit een aantal sloten bij Berkenwoude gevist. Dat lijkt heel wat, maar het gaat naar schatting slechts om de helft van het aantal volwassen kreeften in het pilotgebied. Het hoogheemraadschap zet daarom een tandje bij.

"Deze hoeveelheid kreeften wegvangen lijkt nog niet voldoende voor het herstel van de waterkwaliteit", constateert het hoogheemraadschap. De proef, die vorig jaar zomer begon, wordt dit jaar daarom vervolgd met meer vangtuigen die over een langere periode worden ingezet.

De opmars van de Amerikaanse rivierkreeft zorgt overal in het land voor overlast en schade. De kreeften eten veel kleine waterdieren en verknippen waterplanten die voor zuurstof en helder water zorgen. Ook graven ze gangen en holen in oevers, waardoor die verzwakken en afbrokkelen en er meer bagger ontstaat. Dit alles leidt tot achteruitgang van de waterkwaliteit en de biodiversiteit en tot extra kosten voor baggerwerk en oeverherstel.

Uit metingen van HHSK bleek twee jaar geleden dat de invasieve exoot vooral in de Krimpenerwaard sterk in aantal was toegenomen. Deze metingen worden sindsdien jaarlijks uitgevoerd in het hele werkgebied, vertelt woordvoerder Paula Korteweg.

Intensief wegvangen
Daarnaast is vorig jaar een meerjarige proef gestart in de Krimpenerwaard om de mogelijkheden, de effectiviteit en de haalbaarheid te onderzoeken van het intensief wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften.

Van juli tot oktober 2021 zijn in sloten van in totaal 15 kilometer met zeshonderd vangtuigen 80.000 rivierkreeften gevangen. Het aantal kreeften nam in de zomer weer toe, doordat jonge kreeften groot werden. Dat heeft er volgens HHSK voor gezorgd dat de waterkwaliteit nog niet is hersteld.

Dit jaar gaat zet het hoogheemraadschap daarom tweehonderd extra korven en fuiken in en wordt de vangperiode met een maand verlengd naar zestien weken. "Als dat resulteert in een sterke afname van het aantal kreeften, kan het aantal kreeften volgend jaar mogelijk laag worden gehouden met een geringe vangstinspanning", aldus het hoogheemraadschap.

Landelijke aanpak
De kennis en ervaring die HHSK met dit onderzoek opdoet, moet samen met de ervaringen uit onderzoeken elders in Nederland leiden tot een landelijke aanpak. Op dit moment mogen alleen beroepsvissers kreeften wegvangen en verhandelen. Dat maakt grootschalige bestrijding lastig. Uit een eerder onderzoek in opdracht van STOWA bleek niet duidelijk dat omgevingsfactoren van invloed zijn.

Voor de vangproef heeft het hoogheemraadschap adviesbureau ATKB in de arm genomen. De gevangen kreeften gaan naar de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, waar ze dienen als voedsel voor de dieren.

 

MEER INFORMATIE
H2O-bericht: Rivierkreeften ondermijnen waterkwaliteit Krimpenerwaard
H2O-bericht: Amerikaanse rivierkreeft gedijt goed in Krimpenerwaard
H2O-bericht: Amper invloed leefomgeving op aanwezigheid rode Amerikaanse rivierkreeft

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.