secundair logo knw 1

Vooral in de Krimpenerwaard is de Amerikaanse rivierkreeft in groten getale aanwezig. Foto Anton Lamain

In ruim drie maanden tijd heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 80.000 Amerikaanse rivierkreeften uit een aantal sloten bij Berkenwoude gevist. Dat lijkt heel wat, maar het gaat naar schatting slechts om de helft van het aantal volwassen kreeften in het pilotgebied. Het hoogheemraadschap zet daarom een tandje bij.

"Deze hoeveelheid kreeften wegvangen lijkt nog niet voldoende voor het herstel van de waterkwaliteit", constateert het hoogheemraadschap. De proef, die vorig jaar zomer begon, wordt dit jaar daarom vervolgd met meer vangtuigen die over een langere periode worden ingezet.

De opmars van de Amerikaanse rivierkreeft zorgt overal in het land voor overlast en schade. De kreeften eten veel kleine waterdieren en verknippen waterplanten die voor zuurstof en helder water zorgen. Ook graven ze gangen en holen in oevers, waardoor die verzwakken en afbrokkelen en er meer bagger ontstaat. Dit alles leidt tot achteruitgang van de waterkwaliteit en de biodiversiteit en tot extra kosten voor baggerwerk en oeverherstel.

Uit metingen van HHSK bleek twee jaar geleden dat de invasieve exoot vooral in de Krimpenerwaard sterk in aantal was toegenomen. Deze metingen worden sindsdien jaarlijks uitgevoerd in het hele werkgebied, vertelt woordvoerder Paula Korteweg.

Intensief wegvangen
Daarnaast is vorig jaar een meerjarige proef gestart in de Krimpenerwaard om de mogelijkheden, de effectiviteit en de haalbaarheid te onderzoeken van het intensief wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften.

Van juli tot oktober 2021 zijn in sloten van in totaal 15 kilometer met zeshonderd vangtuigen 80.000 rivierkreeften gevangen. Het aantal kreeften nam in de zomer weer toe, doordat jonge kreeften groot werden. Dat heeft er volgens HHSK voor gezorgd dat de waterkwaliteit nog niet is hersteld.

Dit jaar gaat zet het hoogheemraadschap daarom tweehonderd extra korven en fuiken in en wordt de vangperiode met een maand verlengd naar zestien weken. "Als dat resulteert in een sterke afname van het aantal kreeften, kan het aantal kreeften volgend jaar mogelijk laag worden gehouden met een geringe vangstinspanning", aldus het hoogheemraadschap.

Landelijke aanpak
De kennis en ervaring die HHSK met dit onderzoek opdoet, moet samen met de ervaringen uit onderzoeken elders in Nederland leiden tot een landelijke aanpak. Op dit moment mogen alleen beroepsvissers kreeften wegvangen en verhandelen. Dat maakt grootschalige bestrijding lastig. Uit een eerder onderzoek in opdracht van STOWA bleek niet duidelijk dat omgevingsfactoren van invloed zijn.

Voor de vangproef heeft het hoogheemraadschap adviesbureau ATKB in de arm genomen. De gevangen kreeften gaan naar de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, waar ze dienen als voedsel voor de dieren.

 

MEER INFORMATIE
H2O-bericht: Rivierkreeften ondermijnen waterkwaliteit Krimpenerwaard
H2O-bericht: Amerikaanse rivierkreeft gedijt goed in Krimpenerwaard
H2O-bericht: Amper invloed leefomgeving op aanwezigheid rode Amerikaanse rivierkreeft

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning