secundair logo knw 1

Waterschap Hollandse Delta is gestart met een onderzoek naar de biodiversiteit en vegetatie langs dijken en op wegbermen. Gedurende negen jaar zullen 800 kilometer dijken en 3.000 kilometer wegbermen worden onderzocht. ‘Het uiteindelijke doel is het creëren van verbindingszones tussen natuurgebieden.’

“We hadden eigenlijk geen idee hoe het gesteld was met de biodiversiteit in de wegbermen en langs de dijken”, vertelt Ronald Ykema, veldecoloog bij Hollandse Delta. Tegelijkertijd staat in het groenbeleidsplan van het waterschap de ambitie om de biodiversiteit op dijken en in wegbermen te vergroten.

Ronald YkemaRonald Ykema“Daarvoor is een soort nulmeting nodig”, vervolgt Ykema. “Dat is het startpunt. Die is inmiddels begonnen, met leuke eerste resultaten. Zo is de zeldzame moshommel aangetroffen, evenals bremzandbij, grashommel en zandhommel.”

De komende jaren gaat het waterschap bekijken welk effect het beheer heeft op de biodiversiteit en de vegetatie. “We hebben 760 locaties vastgesteld. Per jaar monitoren we een derde daarvan. In negen jaar hebben we dus drie volledige monitoringsrondes gedraaid.”

De lange duur van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Vlinderstichting en VanderHelm, is nodig om de effecten van verschillend beheer daadwerkelijk te kunnen zien. “Als je gefaseerd gaat maaien, heeft het tijd nodig voor je het effect kan zien."

Uiteindelijk wil het waterschap vaststellen welke bermen en dijken ecologisch kansrijk zijn. "Het zou het mooiste zijn als we zo uit kunnen zoeken hoe we ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden kunnen krijgen, als linten door het landschap.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.