secundair logo knw 1

Waterschap Hollandse Delta is gestart met een onderzoek naar de biodiversiteit en vegetatie langs dijken en op wegbermen. Gedurende negen jaar zullen 800 kilometer dijken en 3.000 kilometer wegbermen worden onderzocht. ‘Het uiteindelijke doel is het creëren van verbindingszones tussen natuurgebieden.’

“We hadden eigenlijk geen idee hoe het gesteld was met de biodiversiteit in de wegbermen en langs de dijken”, vertelt Ronald Ykema, veldecoloog bij Hollandse Delta. Tegelijkertijd staat in het groenbeleidsplan van het waterschap de ambitie om de biodiversiteit op dijken en in wegbermen te vergroten.

Ronald YkemaRonald Ykema“Daarvoor is een soort nulmeting nodig”, vervolgt Ykema. “Dat is het startpunt. Die is inmiddels begonnen, met leuke eerste resultaten. Zo is de zeldzame moshommel aangetroffen, evenals bremzandbij, grashommel en zandhommel.”

De komende jaren gaat het waterschap bekijken welk effect het beheer heeft op de biodiversiteit en de vegetatie. “We hebben 760 locaties vastgesteld. Per jaar monitoren we een derde daarvan. In negen jaar hebben we dus drie volledige monitoringsrondes gedraaid.”

De lange duur van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Vlinderstichting en VanderHelm, is nodig om de effecten van verschillend beheer daadwerkelijk te kunnen zien. “Als je gefaseerd gaat maaien, heeft het tijd nodig voor je het effect kan zien."

Uiteindelijk wil het waterschap vaststellen welke bermen en dijken ecologisch kansrijk zijn. "Het zou het mooiste zijn als we zo uit kunnen zoeken hoe we ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden kunnen krijgen, als linten door het landschap.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning