secundair logo knw 1

De betrokken bestuurders hebben definitief hun fiat gegeven aan de uitvoering van het project Meanderende Maas in Noord-Brabant en Gelderland. Daarbij wordt onder meer de 26 kilometer lange dijk tussen Ravenstein en Lith versterkt. De eerste schop gaat eind dit jaar de grond in.

Hiervoor is op 9 juli de bestuurlijke overeenkomst getekend. Dat gebeurde tijdens een feestelijk moment bij een karakteristieke boom op de dijk in het vestingstadje Megen. Ook zijn de handtekeningen gezet onder een realisatieovereenkomst met aannemer Boskalis Nederland. De planvorming is nu afgerond en de fase van uitvoering kan beginnen.

Dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling
Mario Jacobs, dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas en voorzitter van de stuurgroep Meanderende Maas, spreekt van een mooie mijlpaal. “Want we hebben hier immers lang aan gewerkt. Niet alleen met ontzettend kundige projectcollega’s, maar ook met de dijkbewoners en belangengroepen. Allemaal hadden we één doel: een zo goed mogelijk plan waar dijkversterking, rivierverruiming én gebiedsontwikkeling hand in hand gaan. En dat gaat nu allemaal gebeuren de komende jaren.”

Het project Meanderende Maas maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Er doen tien organisaties mee: Waterschap Aa en Maas (trekker), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, gemeente Oss, gemeente West Maas en Waal, gemeente Wijchen, waterschap Rivierenland en Natuurmonumenten. Het project is begroot op 430 miljoen euro.

Alleen dijk aan Brabantse kant versterkt
In het project wordt de 26 kilometer lange dijk tussen de Brabantse plaatsen Ravenstein en Lith versterkt. Dit geldt binnen het HWBP als een van de meest urgente dijktracés om aan te pakken. Hiermee worden 270.000 bewoners en bedrijven – onder meer in Oss en Den Bosch – beter beschermd tegen hoogwater. De dijk aan Gelderse zijde is veilig en daarom geen onderdeel van het project.

Het projectgebied van ongeveer 2.650 hectare omvat ook de uiterwaarden aan zowel de Brabantse als de Gelderse kant van het 18 kilometer lange Maastraject. De rivier krijgt aan beide zijden meer ruimte. Zo wordt er geulen met flauwe taluds gecreëerd.

Verder wordt ingezet op gebiedsontwikkeling. Er komt 500 hectare extra natuur bij, de recreatieve en toeristische routes worden uitgebreid en de haven van Oss krijgt een betere toegang.

Minder damwanden nodig
In de realisatieovereenkomst met aannemer Boskalis zijn de afspraken vastgelegd over de uitvoering van de werkzaamheden en het bedrag dat hiervoor staat. Het bedrijf werkt al sinds de zomer van 2021 mee aan de plannen via een twee-fasen aanpak. 
Duurzaamheid is hierin een belangrijk element.

Door wat een uitgekiend ontwerp voor de dijkversterking wordt genoemd, blijken er minder kilometers aan damwanden nodig te zijn dan aanvankelijk gedacht: geen 26 maar 17 kilometer. Ook wordt klei uit de directe omgeving gebruikt, waardoor er geen nieuwe klei hoeft te worden aangevoerd.

Eind dit jaar uitvoering van start
Bestuurder Maar van Oord van Boskalis Nederland heeft het over een veelzijdig project. “Dat past ons zeer goed dankzij onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van hoogwaterbescherming.” Volgens Van Oord kan zijn bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame realisatie van het project voor de omgeving, onder andere door slim hergebruik van materialen.

Eind 2024 start de aannemer met de uitvoeringswerkzaamheden op het eerste dijktraject bij Demen en Dieden. De planning is om alle werkzaamheden in 2029 af te ronden. Dan zal in 2030 het resultaat zichtbaar zijn. Dat wordt al omschreven als ‘een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur – veilig en mooi’.

Maar van Oord (Boskalis) en Mario Jacobs (stuurgroep) ondertekenen de realisatieovereenkomst 

LEES OOK

H2O Actueel (mei 2024): Meanderende Maas: gaas tegen gravende bevers bij dijkversterking Ravenstein-Lith

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.