secundair logo knw 1

Bij de dijkversterking tussen Ravenstein en Lith in het project Meanderende Maas wordt over de volle lengte gaas aangebracht op het buitentalud van de dijk om het graven van bevers tegen te gaan. Dat is een van de aanvullende maatregelen die is genomen in het ontwerp Meanderende Maas op basis van de zienswijzen die zijn ingebracht.

Op de 337 documenten die ter inzage lagen voor de gebiedsontwikkeling, rivierruiming en dijkverstekring tussen Ravenstein en Lith, zijn in totaal 121 reacties binnengekomen met op- en aanmerkingen op het conceptontwerp. Dat heeft geleid tot slechts een aantal kleine aanpassingen. De definitieve besluiten liggen nu ter inzage tot en met 4 juli 2024.

Meanderende Maas is een ambitieus rivierproject van Waterschap Aa en Maas (trekker van het project), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, gemeente Oss, gemeente West Maas en Waal, gemeente Wijchen, waterschap Rivierenland en Natuurmonumenten.

Na 6 jaar voorbereiding ligt er nu een definitief plan met een ontwerp om de dijk te versterken, de natuur te verbeteren, de recreatiemogelijkheden te vergroten en de Maas meer ruimte te geven. Het project is begroot op 430 miljoen euro.

Flessenhals
De meeste reacties op het conceptontwerp gingen over mogelijke schade die optreedt aan huizen in de omgeving van de dijk, over het kappen en herplanten van bomen, over fiets- en wandelpaden, hondenlosloopgebieden en de oude kademuur van Ravenstein. Over die vestingmuur was de afgelopen jaren veel discussie. Sommige bewoners vinden de muur een historische aanfluiting, terwijl anderen de kademuur langs de rivier als aanwinst zien. Het waterschap kiest voor een damwand met een kademuur.

Ook is de wens geuit om de flessenhals in de Maas bij Ravenstein aan te pakken. Hier is het winterbed van de rivier van oever tot oever slechts 400 meter breed. Verruiming is onderzocht, maar krijgt toch geen plek in Meanderende Maas. Het waterschap schuift dit deels door naar Integraal Rivier Management, maar neemt alvast een voorschot met het plaatsen van een damwanden en het verwijderen van de terp van de mengvoederfabriek. Daarmee krijgt de Maas meer ruimte.

Bevers
Ook worden maatregelen genomen tegen gravende bevers in de toekomstige dijk. “Om het risico op ondermijning te verkleinen en om de herstelkosten van dierlijke graverijen te beperken zijn in het definitieve projectplan Waterwet dijkversterking Ravenstein-Lith antigraverijmaatregelen opgenomen die nog ontbraken in het ontwerp-projectplan.” Met name bij hoog water kiezen bevers ervoor om hun toevlucht te zoeken op de dijk en gaan de dieren holen graven om in te schuilen.


LEES OOK
H2O premium: ‘Meanderende Maas voldoet aan álle principes van omgevingsvisie’
H2O actueel: Meanderende Maas: dijkversterking, meer natuur en nieuw landschap

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/