secundair logo knw 1

Foto: uit Veenweidevisie

Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en diverse partners investeren de komende jaren bijna 8 miljoen euro in de ontwikkeling van het Friese veenweidegebied. Bodemdaling door verdroging dreigt in veenweidegebieden de komende jaren voor grote problemen te zorgen.

De provincie en het Wetterskip en diverse partners investeren in totaal 7,8 miljoen euro in het veenweidegebied. Boeren in dat gebied zijn gebaat bij een lage waterstand, maar die zorgt voor verdroging en inklinking van de bodem, waardoor er onder meer funderingsproblemen ontstaan.

Met de subsidie, die betaald wordt uit bestaande budgetten, moet de Feangreidefisy (Veenweidevisie) worden uitgevoerd. In die visie voor 2018 en 2019 neemt innovatie een belangrijke plaats in. De betrokken partijen gaan onder meer op zoek naar innovaties die zich richten op vertraging van de maaivelddaling door veenoxidatie, met behoud van de landbouw. Tegelijk moeten innovatieve manieren worden gevonden om te anticiperen op de gevolgen van de voortgaande veenoxidatie en maaivelddaling voor een breed scala aan belangen, waaronder de landbouw, natuur, water, funderingen, archeologie. Tot slot zoeken de partijen naar innovatieve wegen om de exploitatie van nat(ter) veen rendabeler te maken.

Het samenbrengen van partijen met tegengestelde belangen is een belangrijk onderdeel van de Feangreidefisy. In het midden van Friesland, in het gebied Aldeboarn – De Deelen, wordt daarmee al succesvol geëxperimenteerd. Burgers en boeren verkennen daar samen de kansen en haken en ogen rondom de uitvoering van de visie. Ze kijken onder meer naar mogelijkheden voor beter bodembeheer en flexibel peilbeheer. Daarvoor start binnenkort een proef met het meten van het grondwaterniveau, waarmee het peil in de sloten kan worden gestuurd.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning