secundair logo knw 1

Foto: uit Veenweidevisie

Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en diverse partners investeren de komende jaren bijna 8 miljoen euro in de ontwikkeling van het Friese veenweidegebied. Bodemdaling door verdroging dreigt in veenweidegebieden de komende jaren voor grote problemen te zorgen.

De provincie en het Wetterskip en diverse partners investeren in totaal 7,8 miljoen euro in het veenweidegebied. Boeren in dat gebied zijn gebaat bij een lage waterstand, maar die zorgt voor verdroging en inklinking van de bodem, waardoor er onder meer funderingsproblemen ontstaan.

Met de subsidie, die betaald wordt uit bestaande budgetten, moet de Feangreidefisy (Veenweidevisie) worden uitgevoerd. In die visie voor 2018 en 2019 neemt innovatie een belangrijke plaats in. De betrokken partijen gaan onder meer op zoek naar innovaties die zich richten op vertraging van de maaivelddaling door veenoxidatie, met behoud van de landbouw. Tegelijk moeten innovatieve manieren worden gevonden om te anticiperen op de gevolgen van de voortgaande veenoxidatie en maaivelddaling voor een breed scala aan belangen, waaronder de landbouw, natuur, water, funderingen, archeologie. Tot slot zoeken de partijen naar innovatieve wegen om de exploitatie van nat(ter) veen rendabeler te maken.

Het samenbrengen van partijen met tegengestelde belangen is een belangrijk onderdeel van de Feangreidefisy. In het midden van Friesland, in het gebied Aldeboarn – De Deelen, wordt daarmee al succesvol geëxperimenteerd. Burgers en boeren verkennen daar samen de kansen en haken en ogen rondom de uitvoering van de visie. Ze kijken onder meer naar mogelijkheden voor beter bodembeheer en flexibel peilbeheer. Daarvoor start binnenkort een proef met het meten van het grondwaterniveau, waarmee het peil in de sloten kan worden gestuurd.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.