secundair logo knw 1

Na ruim 100 dagen in ambt als dijkgraaf van Waterschap Limburg publiceerde Saskia Borgers het essay ‘Orde van de dag’. In dit essay roept ze stakeholders als provincie, gemeenten en agrariërs op om meer rekening te houden met water. Ze wil dat het waterschap de stem van het water wordt.

“Ik ben in de eerste honderd dagen als dijkgraaf overal in het waterschap op sleeptouw genomen door talloze mensen binnen en buiten de organisatie”, vertelt Borgers. “Dankzij de vele gesprekken die ik heb mogen voeren, heb ik een goed beeld gekregen van de uitdagingen die er zijn als het gaat om de ruimtelijke inrichting van Limburg en zeker ook van de rol die we daar als waterschap in kunnen spelen.”

Saskia BorgersSaskia BorgersEn dat is ook in de kern waar Borgers’ essay over gaat. Ze stelt vast dat het waterbeheer in Nederland op een nieuwe leest moet worden geschoeid. “Het was altijd heel simpel: water moest zo snel mogelijk worden afgevoerd en het waterschap had daarvoor te zorgen. Nu wateroverlast en droogte elkaar afwisselen is er een veel grillerige situatie ontstaan. Dat vraagt een nieuwe bestuurlijke rolverdeling.”

Daar kan volgens Borgers sinds de wateroverlast van 2021 geen twijfel over bestaan. “Geen enkel ander waterschap is in 2021 geconfronteerd met wateroverlast op deze schaal en in deze mate. Sowieso heeft Limburg, en daarmee ook ons waterschap, te maken met een bijzondere, langgerekte geografische ligging en daarmee ook afwisselende uitdagingen.”

Borgers wil dat het belang van het water veel meer meegewogen wordt in beleidsbeslissingen. “Daarbij denk ik overigens niet alleen aan waterveiligheid, maar zeker ook aan waterkwaliteit en water als bron van recreatie. Water is aan de orde van de dag. We kunnen de rol van het water gewoon niet meer negeren. Dat geldt overal in de provincie, of het nu in de steden is, in het ommeland of voor gebruik in de landbouw.”

Juist de bestuurlijke reactie op de crisis van 2021 maakte Borgers alert. Volgens de dijkgraaf wordt er te makkelijk naar het waterschap gekeken voor fysieke oplossingen om voor waterveiligheid te zorgen. “Er kwam een zak geld voor het waterschap en de provincie om dijken op te hogen, maar daarmee alleen lossen we onze problemen niet op, of beter gezegd: daarmee voorkomen we onze problemen niet.”

Preventie
Borgers wil dat er meer wordt ingezet op preventie en doelt daarmee op een andere ruimtelijke inrichting. “We kunnen wel allemaal iets roepen over klimaatverandering als grote schuldige, maar we moeten ook kijken naar de manier waarop we ons landschap, de stedelijke ruimte en ons watersysteem inrichten en wat dat betekent op het moment dat er veel regen valt zoals in 2021 of de afgelopen tijd.”

Met haar essay wil Borgers daarom een dialoog starten met stakeholders als provincie, gemeenten, agrariërs, terreinbeheerders en de eigen waterschapsmedewerkers over de manier waarop de provincie kan worden ingericht en de rol die het waterschap daarbij zou kunnen spelen.

“Het waterschap is niet de brandweer, die je op het moment van een crisis kunt inschakelen”, zegt Borgers. “Wij hebben een schat aan kennis en ervaring in huis. Toch wordt er op dit moment in de ruimtelijke ordening en op bestuurlijk niveau te weinig gebruik gemaakt van onze kracht en kunde.”

Daarbij ziet de dijkgraaf vooral een rol voor het waterschap als waterautoriteit en ‘critical friend’. “Er bestaat op dit moment niet zoiets als een bindend wateradvies in de ruimtelijke ordening. En als we maatregelen nemen, moeten we kijken waar die het meeste effect hebben. Want we kunnen niet tot in lengte van jaren waterbuffers aanleggen en dijken verhogen.” We zullen onze middelen inzetten voor de waterveiligheid voor en in het hele watersysteem.

Overkoepelend wil Borgers samenwerken met de andere overheden aan een integrale visie op ruimtelijke inrichting en waterbeheer. “En soms zullen we een streep in het zand moeten zetten. Dat willen we zelfbewust doen, als stem van het water aan de beleidstafels.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.