secundair logo knw 1

De opening van het waterrad in de Leijgraaf.

Waterschap Aa en Maas heeft deze week in Vorstenbosch het eerste energieneutrale gemaal van Nederland in gebruik genomen. Een waterrad aan een stuw in de Leijgraaf levert energie aan het gemaal in de Dintersehoek Loop, een zijtak van de beek.

Daarmee is het project ‘Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf’, waarmee het waterschap in 2014 begon, afgerond. Dat had tot doel de watervoorziening in het stroomgebied van de beek in oostelijk Brabant te verbeteren.

Volgens Aa en Maas was dit nodig omdat als gevolg van klimaatverandering meer drogere periodes en meer zware buien te verwachten zijn. Daarom is gezocht naar een betere balans tussen peilbeheer en de behoefte aan water van bijvoorbeeld de landbouw. Inmiddels is er gebaggerd, is het profiel van de beek verruimd en zijn er duikers vervangen.

Gerecycled plastic

Om de wateraanvoer in Vorstenbosch en omgeving te optimaliseren, was een nieuw aanvoergemaal noodzakelijk. Daarvoor werd een duurzame optie uitgedacht, waarbij het waterrad aan de nabijgelegen stuw door middel van waterkracht energie levert aan het aanvoergemaal, dat Den Doolhof is gedoopt.

Volgens Aa en Maas wordt er voldoende stroom opgewekt om het verbruik te compenseren. Het gemaal zelf bestaat voor 80 procent uit gerecycled plastic. Circa 3950 hectare landbouwgrond profiteert van de wateraanvoer.

Toekomstbestendig

Bestuurslid Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas meent dat het gebruik van waterkracht veel mogelijkheden voor de sector biedt. ''In tijden van slim en verstandig omgaan met klimaatverandering hebben wij hier een mooie oplossing gevonden in duurzaam peilbeheer’’, stelt hij.

''Door het automatiseren van stuwen kan het waterpeil beter en sneller worden gereguleerd en door dit op een duurzame manier te doen is het ook toekomstbestendig. De wateraanvoer zal in het kader van het Deltaplan Hoge Zandgronden ook steeds belangrijker worden. De langere periodes van droogte worden met het energieneutrale gemaal overbrugd, zodat de kwaliteit van landbouw- en natuurgebied behouden blijft.”

Aa en Maas onderzoekt momenteel of het ook op andere locaties mogelijk is om waterkracht te benutten voor de opwekking van energie.

Lees hier meer over de optimalisatie van het peilbeheer van de Leijgraaf

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.