secundair logo knw 1

De twaalf genomineerden uit de watersector, in portretjes ontleend aan o.a. LinkedIn.

Voor de elfde editie van de verkiezing Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar zijn twaalf mensen uit de publieke waterwereld genomineerd. Dat is er een meer dan vorig jaar. Zij verdienden volgens hun collega’s een plek in de Top 100, waaruit het publiek nu twaalf finalisten mag kiezen.

De verkiezing van Ambtenaar van het Jaar is een initiatief van het platform Publiek Denken, dat daarmee "succesvolle sleutelfiguren bij de overheid" voor het voetlicht wil brengen. Dat kan volgens het netwerkplatform zijn omdat ze een excellente prestatie hebben geleverd of een bijzonder verhaal hebben.

Vorig jaar eindigde ecoloog Ernst Raaphorst van het Hoogheemraadschap van Delfland als hoogste uit de watersector op de tiende plaats. Er deden toen acht waterschappers en drie gemeentelijke beleidsmedewerkers water mee. Ambtenaar van het Jaar 2020 werd Lian de Boer, adviseur economische zaken van de gemeente Groningen; zij ontving tevens de publieksprijs.

Dit jaar gaat het om negen waterschappers, plus een gemeentelijke en een provinciale beleidsmedewerker water en een medewerker van Rijkswaterstaat. Zeven van hen zijn vrouw, vijf man. Zij moeten het opnemen tegen 85 collega’s, want van de Top 100 zijn vier nominaties ‘teruggetrokken’.

Verkiezing
Iedereen kan tot uiterlijk woensdag 20 oktober 18.00 uur via internet zijn stem uitbrengen. De twaalf ambtenaren met de meeste stemmen gaan vervolgens door naar de finale.

Een jury onder leiding van Carsten Herstel (directeur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en met onder meer Mariël Middendorp (secretaris-directeur Hoogheemraadschap van Rijnland en Gritta Nottelman (secretaris-directeur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) bepaalt de winnaar en de volgorde van de finalisten. De ambtenaar op wie het meest is gestemd, krijgt de publieksprijs. De einduitslag wordt op dinsdag 14 december bekendgemaakt.

Watergenomineerden
Dit zijn de genomineerden uit de waterwereld, met daarbij de (soms iets ingekorte) motivatie van hun collega’s:

Natascha Brans, medewerker projecten Waterschap Limburg
Natascha gaat above and beyond voor de gehele organisatie. Met het coronateam zorgde ze voor rust en structuur in deze roerige tijd. Natascha staat voor iedereen klaar en zorgt er met haar strategische inzicht voor dat de organisatie naar een hoger plan wordt getild.

Irma Bruijns, ambtelijk secretaris Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Steun en toeverlaat van de ondernemingsraad. bewaakt de controlerende functie van de OR binnen HHNK. Zet zich altijd in voor een eerlijk proces.

Marja Gijsen, projectleider aanvullende strategische voorraden drinkwater Provincie Gelderland
Marja heeft afgelopen jaren het project ASV op een bevlogen en geïnspireerde manier geleid. Onder haar bezielende leiding is een community gegroeid van professionals, betrokken partners, belanghebbenden en bestuurders rondom de drinkwatervoorziening. (…) Binnen haar team geldt een grote gunfactor waarbij vakmanschap en samenwerking zowel ambtelijk als politiek optimaal tot hun recht komen.

Gerard Hofmeijer, coördinator leren en ontwikkelen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Geeft zijn kennis en kunde vooral [in] praktijksituaties met een bevlogenheid door aan nieuwe medewerkers en stagiaires.

Hendri Kruiter, crisiscoördinator WDODelta
Als crisiscoördinator en stagebegeleider is hij altijd druk bezig om het waterschap op de been te houden. Dit alles doet hij met een lach, terwijl hij ondertussen doorstudeert om zich nog beter in te kunnen zetten voor zijn werk.

Marloes Lenting, strategisch adviseur Waterschap De Dommel
Marloes is een strateeg die een grote rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van een lange termijn koers voor een van de meest urgente en actuele thema’s ‘water’. Ze heeft een ontzettend goed gevoel voor externe ontwikkelingen en belangen van partners. Ook is ze verbindend in samenwerking en houdt daarbij het doel goed voor ogen.

Lot Locher, programmamanager klimaatadaptatie Metropool Regio Amsterdam, strategisch adviseur Waternet
Met haar bevlogenheid en kennis is Lot al een aantal jaren een van de meest toonaangevende collega’s op het gebied van klimaatadaptatie. Met Amsterdam Rainproof en het Platform Samen Klimaatbestendig heeft ze zowel op lokaal niveau als nationaal twee succesvolle programma’s neergezet die hebben bijgedragen aan het besef van urgentie en nog steeds functioneren als vliegwiel voor daadwerkelijke actie.

Barend van Maanen, vakspecialist ecologie Waterschap Limburg
Barend is fijne inspirerende collega die op een warme, gepassioneerde wijze vanuit zijn vakgebied ecologie, helpt en meedenkt. (…) Barend weet op rustige deskundige wijze bij projecten of waterkwaliteitsknelpunten het belang van de ecologie toe te lichten waardoor het geheel meer integraal benaderd wordt.

Aike Maarsingh, peilbeheerder Hunze en Aa’s
Niet alleen tijdens kantooruren, ook ’s weekends en ’s avonds is Aike in touw om het waterpeil goed te stroomlijnen. Hierbij weegt hij goed belangen af. Voor boeren, burgers, tijdens droge en natte perioden.

Joyce Nab, medewerkster communicatie Waterschap Rivierenland
Zij is vorig jaar augustus gestart als afdelingssecretaresse bij de afdeling Beheer en Onderhoud. Daarna is zij voor de afdeling OMC gaan werken als afdelingssecretaresse en projectsecretaresse. En vanaf juni is zij bij het team Communicatie begonnen. In vogelvlucht en uptempo veel functies doorlopen en bewezen dat zij haar mannetje staat. 

Rob van de Sande, innovatietechnoloog Waterschap Aa en Maas
Rob is een supertalentvolle kracht. Is intelligent, slim, schakelt heel snel, positief, resultaatgericht, heeft aan twee woorden genoeg, met laatst het bestuurlijke compliment dat hij de leukste presentatie heeft gehouden in zes jaar!

Irene Verstraten, datakwaliteitsadviseur Rijkswaterstaat
Irene (…) staat altijd voor anderen klaar. Ze gaat gepassioneerd en enthousiast te werk en is altijd erg betrokken in het datakwaliteitsteam. Ze ziet oplossingen en kansen in zaken waar anderen vastlopen.

 

MEER INFORMATIE
Informatie Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar
Stemformulier
H2O-bericht: uitslag 2020

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.