secundair logo knw 1

Deltares berekent jaarlijks hoe het er voor staat met de zeespiegelstijging en de Nederlandse kust. In de metingen over 2022 zien de onderzoekers hun constatering uit hun voorgaande rapportage– dat een versnelling van de zeespiegelstijging nu ook langs de Nederlandse kust aantoonbaar is – bevestigd. Deltares gebruikte een nieuwe analysetechniek om voor de windopzet te corrigeren.

“Ik hecht eraan uit te leggen waar deze onderzoeken en de gegevens die zijn gepubliceerd voor bedoeld zijn,” zegt Marcel Taal programmamanager kustsystemen bij Deltares.

Marcel TaalMarcel TaalDeltares maakt in opdracht van het Ministerie van I&W de Zeespiegelmonitor. Dat gebeurt jaarlijks met een tussenrapportage en een keer per vier jaar met een uitgebreider rapport. “De Zeespiegelmonitor is bedoeld als input voor het beleid rondom zandsuppletie en vergunningsverlening, met name in de Waddenzee.”

De Zeespiegelmonitor is volgens Taal nadrukkelijk niet bedoeld als correctie op KNMI-scenario’s. “Wij leveren een operationeel getal, waarmee beleidsmakers een aantal jaar naar voren kunnen kijken. Dat is een andere opdracht dan langjarige meteorologische scenario’s opstellen.”

Rijkswaterstaat verzamelt jaarlijks op zes plekken langs de kust in totaal 262.000 metingen. De data bevestigen volgens Taal de boodschap van Deltares eerder dit jaar – bij de publicatie van het uitgebreidere, vierjaarlijkse rapport met gegevens tot 2021. “Na correctie voor windopzet en getij was de waterstand de hoogste ooit. Dat is op zich niet zo shocking en past binnen de bandbreedte van 3 millimeter zeespiegelstijging per jaar, die we de afgelopen dertig jaar zien. Dan is het logisch dat ieder jaar een nieuwe hoogste stand oplevert.”

Bij deze beoordeling maakt Deltares gebruik van geavanceerde analysetechnieken die de invloed van de wind en het getij op de zeespiegel nauwkeuriger berekenen. “De stand van de zeespiegel voor de Nederlandse kust wordt sterk beïnvloed door de wind en het getij. Die factoren wil je dus eigenlijk eruit halen.”

Dat is Deltares gelukt door gebruik te maken van het Global Tide and Surge Model. Dit mondiale model bevat alle beschikbare historische gegevens over wind en getij. “We zijn nu dertig jaar verder terug gaan kijken (1950 in plaats van 1979). Daarmee zijn de trends niet veranderd, maar wel een wetenschappelijke bevestiging geleverd voor de uitkomsten van ons model.”

Of Deltares deze geavanceerde techniek wil gaan gebruiken om nog verder terug te kijken, is nog even de vraag. “Dat zou voor de praktische doelstellingen van de Zeespiegelmonitor waarschijnlijk niet veel uitmaken, maar aan de andere kant vind ik het voor het vertrouwen in de wetenschap van belang dat we ook daadwerkelijk onderzoeken wat we kunnen onderzoeken. Dat kan zeker van belang zijn in tijden van heftige maatschappelijke debatten over klimaatverandering.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  A.Vos · 7 months ago
  Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
   Hendrikjan Teekens · 7 months ago
   @A.Vos Zo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Erik · 7 months ago
  In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.