secundair logo knw 1

Het dagelijks bestuur van Brabantse Delta trekt de voorgestelde nieuwe kostentoedelingsverordening in. Er zijn bij het maken van de verordening fouten gemaakt, geeft het DB als verklaring. Zo zijn de gebruikte inwonersaantallen niet juist. Ook is gebleken dat voor de onderlinge waardeverhouding tussen ongebouwd, gebouwd en natuur niet de juiste cijfers zijn toegepast. 

Portefeuillehouder Karin van den Berg (Financiën) maakte dat woensdag bekend in de vergadering van het algemeen bestuur.

De conceptverordening, waarin de kostentoedeling voor het watersysteembeheer voor de komende 5 jaar wordt vastgelegd, leidde tot veel kritiekVijf oppositiepartijen in het algemeen bestuur (PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, AWP en de fractie Natuurterreinen) stelden vast dat de lasten voor burgers meer stijgen dan nodig is, terwijl het kostenaandeel voor bedrijven en agrariërs vermindert. Zij schreven dit vooral toe aan de invloed van de BoerBurgerBeweging (BBB) die zitting heeft in het dagelijks bestuur en met vijf zetels de grootste partij is in het algemeen bestuur.

Het waren evenwel de schriftelijke vragen van het AB-lid Louis van der Kallen (Ons Water) over de gebruikte inwonersaantallen en oppervlaktes voor het opstellen van de verordening, die het dagelijks bestuur ertoe brachten om het hele voorstel nog eens ‘grondig onder de loep’ te nemen. “Zeker ook omdat afwijkende aantallen op hun beurt van invloed zijn op het totale aandeel van de belastingheffing voor de categorieën ongebouwd, natuur en gebouwd voor het watersysteembeheer.”

Van der Kallen stelde vast dat er een significant verschil bestaat tussen de data over de inwonersaantallen van WAVES, het analyse- en verbetersysteem van de Unie van Waterschappen, en die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het AB-lid geven de WAVES-cijfers, die zijn gebruikt voor het opstellen van de verordening, een veel te hoog inwoneraantal weer voor het werkgebied van Brabantse Delta, tot mogelijk wel 123.000. 

Het dagelijks bestuur komt nu tot de conclusie dat de gebruikte inwonersaantallen inderdaad niet juist zijn. Voorts is gebleken dat ook bij onderlinge waardeverhouding tussen ongebouwd, gebouwd en natuur niet de juiste cijfers zijn toegepast. “Dat wordt nu ook hersteld.”

Het dagelijks bestuur maakt een aangepaste kostentoedelingsverordening en legt die binnenkort ter inzage. En er komt een extra commissievergadering waarin het AB nader wordt geïnformeerd, zo laat het DB weten.

 

UPDATE 1 september
De Unie van Waterschappen laat weten dat de data uit WAVES worden aangeleverd door de waterschappen zelf en de belastingkantoren. "De fout in de cijfers zit in dit geval bij het belastingkantoor (de belastingsamenwerking West-Brabant)."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.