Het kunstmatige vogeleiland Stern in de Eems is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een belangrijk broedgebied voor trekvogels. Dat blijkt uit metingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van de provincie Groningen. Vooral de noordse stern en de visdief komen er graag.

Het broedeiland werd in de winter van 2017/2018 aangelegd voor de kust van de Eemshaven met zand en keileem dat vrijkwam bij de vaargeulverdieping. Het is een van de maatregelen voor natuurherstel van het Programma Eems-Dollard 2050.

Op het eiland van circa 2 hectare vinden broed- en trekvogels voldoende voedsel, plaatsen om voor hoogwater te vluchten en om rustig te kunnen broeden. Dat moet hen weglokken van de bedrijventerreinen in de Eemshaven, waar ze eerder veel overlast veroorzaakten en regelmatig tegen windmolens en hoogspanningslijnen aan vlogen.

Die opzet lijkt geslaagd: volgens Sovon is het broedeiland voor de kust van Bierum nu een van de beste broedplekken in het Waddengebied. In 2022 broedden er vijftien verschillende vogelsoorten, waaronder de bedreigde bontbekplevier, noordse stern en visdief.

Grootste kolonies
Het meest talrijk was de kokmeeuw, met 1536 broedende paartjes. Broedende visdieven werden 945 keer geteld, noordse sterns 144 keer. Dat is voor beide bedreigde soorten ongeveer een derde van de populatie in de hele Nederlandse Waddenzee, en daarmee zijn het de grootste kolonies, aldus het Sovon-rapport.

In vergelijking met andere kolonies in het Waddengebied noemt Sovon het broedsucces van de visdief met gemiddeld ruim 1 jong per paar ‘goed’ en dat van de noordse stern met gemiddeld 0,7 jong per paar ‘redelijk’.

Dit succes lag in 2021 onder vuur door een vos, die het soms droogvallende eiland in de loop van het broedseizoen wist te bereiken en veel jonge sterns doodde. Vanwege de grote impact op de bedreigde vogels heeft de provincie Groningen toen een ontheffing verleend voor de bestrijding van vossen in de omgeving van het broedeiland.

Kale bodem
Ook in 2022 hebben wildcamera’s meerdere malen een vos op het eiland gesignaleerd, maar dankzij een nieuw geplaatste elektrisch raster heeft die de nesten toen niet bereikt.

Het eiland is in beheer bij Natuurmonumenten, die het jaarlijks geschikt maakt voor broedende sterns. Deze vogels hebben een voorkeur voor leefgebieden met een kale bodem, terwijl Stern de afgelopen jaren steeds meer begroeid raakte. In het voorjaar van 2022 heeft Natuurmonumenten het eiland daarom weer helemaal kaal gemaakt.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Heerlijk paniekartikel van onze klimaatreligie. Is er ook ruimte voor feiten, logica en wetenschap?
Heel ernstig is ook dat er nog altijd meer mensen overlijden ten gevolge van koude dan ten gevolge van hitte.
Vorig juli temperaturen van - 70 en lager op de Zuidpool. Het komt wel erg dichtbij zo.
https://www.accuweather.com/nl/aq/amundsen-scott-south-pole-station/2258520/july-weather/2258520?year=2022
Bidden dat Groenland weer ijsvrij en groen wordt zodat alles weer bij het oude blijft.
Dank. Mvrgr, Henk Timme
@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.