secundair logo knw 1

Het vogelbroedeiland Stern in de Eems. Foto Rijkswaterstaat

Het kunstmatige vogeleiland Stern in de Eems is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een belangrijk broedgebied voor trekvogels. Dat blijkt uit metingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van de provincie Groningen. Vooral de noordse stern en de visdief komen er graag.

Het broedeiland werd in de winter van 2017/2018 aangelegd voor de kust van de Eemshaven met zand en keileem dat vrijkwam bij de vaargeulverdieping. Het is een van de maatregelen voor natuurherstel van het Programma Eems-Dollard 2050.

Op het eiland van circa 2 hectare vinden broed- en trekvogels voldoende voedsel, plaatsen om voor hoogwater te vluchten en om rustig te kunnen broeden. Dat moet hen weglokken van de bedrijventerreinen in de Eemshaven, waar ze eerder veel overlast veroorzaakten en regelmatig tegen windmolens en hoogspanningslijnen aan vlogen.

Die opzet lijkt geslaagd: volgens Sovon is het broedeiland voor de kust van Bierum nu een van de beste broedplekken in het Waddengebied. In 2022 broedden er vijftien verschillende vogelsoorten, waaronder de bedreigde bontbekplevier, noordse stern en visdief.

Grootste kolonies
Het meest talrijk was de kokmeeuw, met 1536 broedende paartjes. Broedende visdieven werden 945 keer geteld, noordse sterns 144 keer. Dat is voor beide bedreigde soorten ongeveer een derde van de populatie in de hele Nederlandse Waddenzee, en daarmee zijn het de grootste kolonies, aldus het Sovon-rapport.

In vergelijking met andere kolonies in het Waddengebied noemt Sovon het broedsucces van de visdief met gemiddeld ruim 1 jong per paar ‘goed’ en dat van de noordse stern met gemiddeld 0,7 jong per paar ‘redelijk’.

Dit succes lag in 2021 onder vuur door een vos, die het soms droogvallende eiland in de loop van het broedseizoen wist te bereiken en veel jonge sterns doodde. Vanwege de grote impact op de bedreigde vogels heeft de provincie Groningen toen een ontheffing verleend voor de bestrijding van vossen in de omgeving van het broedeiland.

Kale bodem
Ook in 2022 hebben wildcamera’s meerdere malen een vos op het eiland gesignaleerd, maar dankzij een nieuw geplaatste elektrisch raster heeft die de nesten toen niet bereikt.

Het eiland is in beheer bij Natuurmonumenten, die het jaarlijks geschikt maakt voor broedende sterns. Deze vogels hebben een voorkeur voor leefgebieden met een kale bodem, terwijl Stern de afgelopen jaren steeds meer begroeid raakte. In het voorjaar van 2022 heeft Natuurmonumenten het eiland daarom weer helemaal kaal gemaakt.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!