secundair logo knw 1

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is fel gekant tegen de veranderingen in de waterschapsbelastingen die de Unie van Waterschappen onlangs presenteerde in een conceptvoorstel. De NAV noemt het voorstel geldklopperij en gaat in het gesprek met de Unie om veranderingen te bewerkstelligen.

De Commissie Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van Waterschappen deed eind vorig jaar een conceptvoorstel voor een nieuw, toekomstbestendiger belastingstelsel. De nieuwe opzet zou belastingbetalers meer economische prikkels moeten geven om duurzaam met water om te gaan.

Geert Dubben, bestuurslid van de NAV is niet tevreden met de voorgenomen veranderingen. Volgens hem moet de landbouw in de toekomst aanzienlijk meer gaan bijdragen. "Voor een gemiddeld agrarisch bedrijf kan het zomaar een verdubbeling van de kosten opleveren, afhankelijk van de manier waarop het conceptvoorstel wordt uitgewerkt. Dat is onaanvaardbaar. We zijn niet tegen het principe dat de vervuiler moet betalen, maar we willen niet gaan betalen voor vervuiling die we niet veroorzaakt hebben."

Tot nu toe gold dat nutriëntenemissie van de landbouw aangemerkt werd als diffuse bron. Daar werd geen belasting op geheven. In de nieuwe plannen zou dat veranderen. "Maar dat is alleen maar eerlijk als dan heel precies wordt gekeken waar de vervuiling vandaan komt: welke bronnen veroorzaken wat? Men kiest nu voor een omslagmethode die de rekening automatisch bij de boeren legt. Dus komen ook kosten bij ons terecht, die we niet veroorzaken. Dat is geldklopperij."

Om te kunnen achterhalen wie nu precies verantwoordelijk is voor welke lozingen op het water, gaan leden van het NAV nu samen met TNO zelf metingen verrichten. "Wij pleiten er al langer voor dat er meer onderzoek wordt gedaan om de precieze bronnen van vervuiling te achterhalen. Daarom nemen we nu het heft in eigen hand. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het wel mogelijk is om de bronnen van vervuiling 1 op 1 in kaart te brengen en dat zou een eerlijker belastingsysteem mogelijk maken."

De NAV, en ook medestrijder LTO Nederland, zijn nog in gesprek met de Unie van Waterschappen over de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel. "Gelukkig zijn we uitgenodigd om onze kant van het verhaal te belichten". Die kans grijpen we met beide handen aan. Het is altijd goed om de dialoog open te houden. Het liefst zouden we zien dat er niets verandert aan het huidige systeem, maar in elk geval hopen we met onze gefundeerde kritiek te laten zien dat het zo echt niet kan."

"Op dit moment is een consultatieronde aan de gang, juist om de reacties van en het draagvlak onder alle stakeholders te peilen," zegt Judith de Jong van de Unie van Waterschappen. "De kritiek van de akkerbouwers is bekend bij de commissie, maar die gaat nu niet in op discussiepunten. "In de consultatieronde verzamelt de commissie alle reacties en gaat deze meewegen in maart te komen tot een eindadvies."

Op de website van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel vindt u conceptvoorstel en meer informatie over de consultatieronde

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.