h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Vind een baan op Watervacatures.nl

Bekijk het actuele overzicht van vacatures en reageer direct bij de werkgever. Uw vacature ook hier? Neem dan contact met ons op: Tamara Drevijn-Bos, T: 06-12065758 / E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Technicus Werktuigbouw (Waterschap Rivierenland)

  geplaatst op: 17 August 2018

  Technicus Werktuigbouw (Waterschap Rivierenland) Als technicus werktuigbouw houdt je je bezig met het uitvoeren van alle voorkomende mechanische service- en onderhoudswerkzaamheden van alle installaties op het gebied van riool- en poldergemalen, zuiveringen, sluizen, bruggen en gebouwen.

 • Consultant klimaatadaptatie stedelijk water (Arcadis Nederland)

  geplaatst op: 14 August 2018

  Consultant klimaatadaptatie stedelijk water (Arcadis Nederland) De consultant klimaatadaptatie stedelijk water van Arcadis geeft vorm aan water in stedelijk gebied in relatie tot veiligheid, klimaatbestendigheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Als consultant verwerf je nieuwe opdrachten en ben je inhoudelijk betrokken bij een breed scala van dit type projecten.

 • Ervaren ecoloog met kennis van rivieren (Arcadis Nederland)

  geplaatst op: 14 August 2018

  Ervaren ecoloog met kennis van rivieren (Arcadis Nederland) Een positie als rivierecoloog bij Arcadis opent deuren naar boeiende projecten die volop in de actualiteit staan, en biedt het mogelijkheden om concreet bij te dragen aan duurzame inrichting van klimaatbestendige rivieren en delta’s, in de eerste plaats in Nederland, maar voor wie dat leuk vindt ook regelmatig ook in het (verre) buitenland.

 • Junior Hydroloog (Waterschap Brabantse Delta)

  geplaatst op: 10 August 2018

  Junior Hydroloog (Waterschap Brabantse Delta) Je bent werkzaam over de totale breedte van het waterbeheer. Als junior adviseur zet je jouw kennis in om vraagstukken zoals zoetwatervoorziening, wateroverlast, integrale watersysteemanalyses, klimaatadaptatie, oppervlakte- en grondwaterbeheer op te lossen. Bij calamiteiten neem je deel aan de calamiteitenorganisatie.

 • Bronbeschermingsmanager (Evides)

  geplaatst op: 10 August 2018

  Bronbeschermingsmanager (Evides) Op de afdeling Technologie & Bronnen binnen het bedrijfsonderdeel Productie Drinkwater bij Evides is de vacature van Bronbeschermingsmanager ontstaan. De Bronbeschermingsmanager stuurt op een enthousiaste manier zijn of haar collega’s in de subafdeling Bronbescherming aan en werkt daarbij vanuit een relevante inhoudelijke kennis.

 • Senior Adviseur Geohydrologie (Tauw)

  geplaatst op: 7 August 2018

  Senior Adviseur Geohydrologie (Tauw) Met jouw kennis van geohydrologie - en grondwatermodellering in het bijzonder - fungeer je als klankbord voor de klanten van Tauw (waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincie, gemeenten en kennisinstituten).

 • Trainee Strategie Drinkwater en MVO (Nationaal Watertraineeship)

  geplaatst op: 5 August 2018

  Trainee Strategie Drinkwater en MVO (Nationaal Watertraineeship) Binnen de directie is op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), corporate strategie en ontwikkeling van Nieuwe Producten en Diensten (NPD) behoefte aan operationele versterking. De komende twee jaar wil men dit realiseren door de inzet van een Watertrainee.

 • Trainee Assistent Projectleider (Nationaal Watertraineeship)

  geplaatst op: 5 August 2018

  Trainee Assistent Projectleider (Nationaal Watertraineeship)

 • Trainee Adviseur Contractmanagement (Nationaal Watertraineeship)

  geplaatst op: 5 August 2018

  Trainee Adviseur Contractmanagement (Nationaal Watertraineeship) Als Trainee Adviseur Contractmanagement ga je aan de slag binnen diverse uitvoeringsprojecten van het waterschap. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen en uitvoeren van projecten over het renoveren/bouwen van dijken en stuwen, aanleggen van natuurvriendelijke oevers of de realisatie van de (her)inrichting van een watersysteem.

 • Trainee Nationaal Watertraineeship (Nationaal Watertraineeship)

  geplaatst op: 5 August 2018

  Trainee Nationaal Watertraineeship (Nationaal Watertraineeship) Om deel te kunnen nemen aan het Nationaal Watertraineeship is het van belang dat je een HBO- of WO-opleiding hebt afgerond. Denk hierbij aan Civiele Techniek, Hydrologie, Land- en Watermanagement, maar bijvoorbeeld ook aan Bestuurskunde en Planologie. Kennis van én affiniteit met water is hierbij essentieel.

 • Trainee Stedelijk Water (Nationaal Watertraineeship)

  geplaatst op: 5 August 2018

  Trainee Stedelijk Water (Nationaal Watertraineeship) De gemeente zoekt kandidaten met een stevige dosis initiatief en ondernemingsgeest.Professionals die in nauw contact met klanten oplossingen bedenken en resultaten boeken en zo helpen de missie te verwezenlijken.

 • Trainee Specialist Dijken (Nationaal Watertraineeship)

  geplaatst op: 5 August 2018

  Trainee Specialist Dijken (Nationaal Watertraineeship) Wil jij een bijdrage leveren aan het vergroten van waterveiligheid in Nederland? Wil je mee helpen ons land vorm te geven? Ben jij de nieuwe specialist Dijken?

 • Senior projectleider procesautomatisering (WMD Drinkwater BV)

  geplaatst op: 3 August 2018

  Senior projectleider procesautomatisering (WMD Drinkwater BV) Als senior Projectleider ben je verantwoordelijk voor de procesautomatisering (PA) binnen WMD. Je kunt direct volop aan de slag want de komende jaren worden alle drinkwaterproductielocaties voor de processturing voorzien van nieuwe hardware en software. Daar ga je een leidende rol in vervullen.

 • Hydrologisch adviseur (Waterschap Rijn en IJssel)

  geplaatst op: 2 August 2018

  Hydrologisch adviseur (Waterschap Rijn en IJssel) Als hydrologisch adviseur geef je met een flexibele instelling en stevig adviseurschap vorm aan een robuust watersysteem in de regio Achterhoek en Liemers.

 • Ambitieuze Toezichthouder (Waterschap Aa en Maas)

  geplaatst op: 1 August 2018

  Ambitieuze Toezichthouder (Waterschap Aa en Maas) Als toezichthouder bij Waterschap Aa en Maas denk je mee in de ontwikkelingen die op ons afkomen en ben je een belangrijke spil in de realisatie daarvan. Je hebt kennis van zaken en weet wat er in onze omgeving speelt.

 • Afdelingshoofd ICT (NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML))

  geplaatst op: 31 July 2018

  Afdelingshoofd ICT (NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)) Bij WML draag je bij aan de sectorstrategie en de realisatie ervan. Vanuit je eigen aandachtsgebieden geef je richting aan de strategie van de afdeling ICT en de realisatie hiervan.

 • Adviseur Stedelijk Grondwater (Tauw)

  geplaatst op: 31 July 2018

  Adviseur Stedelijk Grondwater (Tauw) Binnen onze projecten ben je verantwoordelijk voor het opstellen offertes en projectvoorstellen, de aansturing van het team (inclusief het inhoudelijk begeleiden van junioren en trainees), inhoudelijke uitwerking, kwaliteitsborging en het onderhouden van de klantrelatie (waarbij je een commerciële kans uiteraard niet laat schieten).

 • Medewerker Heffingstechnologie (Waterschap Zuiderzeeland)

  geplaatst op: 27 July 2018

  Medewerker Heffingstechnologie (Waterschap Zuiderzeeland) Het inrichten van meetopstellingen, uitvoeren van eigen afvalwateronderzoeken en het opstellen van onderzoeksrapporten. Het steekproefsgewijs controleren (op juistheid en representativiteit) van de uitvoering van metingen en bemonsteringen en het verwerken van gegevens op basis van een controleprogramma.

 • Assetmanager (Waterschap Hollandse Delta)

  geplaatst op: 27 July 2018

  Assetmanager (Waterschap Hollandse Delta) Rekening houdend met het spanningsveld tussen prestatie, risico en kosten, vertaalt assetmanagement strategische doelstellingen naar operationeel beleid. Dit gebeurt op basis van plannen en voorstellen aan de asset owner (directie). Vanuit Assetmanagement vindt regievoering plaats op het sluiten van de PDCA-cyclus van onze assets. Dit houdt in monitoring, analyseren, adviseren, evalueren en bijsturen van de geleverde prestaties van de assets.

 • Senior Projectleider (Waterschap Noorderzijlvest)

  geplaatst op: 26 July 2018

  Senior Projectleider (Waterschap Noorderzijlvest) Heb je een afgeronde relevante hbo-/wo-opleiding (bijv. Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of Civiele Techniek). Daarnaast minimaal 5 jaar ervaring als projectleider en kennis en ervaring met innovatieve contractvormen? Lees dan verder!

 • Specialist onderhoud (Waterschap Rijn en IJssel)

  geplaatst op: 25 July 2018

  Specialist onderhoud (Waterschap Rijn en IJssel) Als Specialist onderhoud zorg je voor de dagelijkse uitvoering van het onderhoud aan het watersysteem, vaarwegen, waterkeringen, kunstwerken en groen.

 • Regisseur en adviseur (beheerder) waterhuishouding (Gemeente Deventer)

  geplaatst op: 23 July 2018

  Regisseur en adviseur (beheerder) waterhuishouding (Gemeente Deventer) Je stelt beheeradviezen op voor groot onderhoud op basis van rioolinspecties en coördineert het operationeel beheer. Tevens stel je het jaarprogramma beheer- en onderhoud op en het rioolbeheerplan.

 • Beleidsadviseur peilbeheer en watervoorziening (hydroloog) (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

  geplaatst op: 23 July 2018

  Beleidsadviseur peilbeheer en watervoorziening (hydroloog) (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) Jij ontwikkelt integraal beleid en vertaalt dit in adviezen voor het operationeel beheer. Daarbij richt je je op de thema’s peilbeheer en watervoorziening. Deze beleidsthema’s vragen om een inhoudelijke watersysteemkennis en analytisch denkvermogen.

 • Peilbeheerder (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

  geplaatst op: 16 July 2018

  Peilbeheerder (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) Je doorziet de positie van het waterschap als het om waterbeheer gaat en welke impact en risico’s die jouw beslissingen kunnen hebben voor de mensen in het beheergebied. Je laat je niet gek maken als een calamiteit de relatieve rust van het dagelijkse operationele beheer verdrijft.

 • Adviseur Ketentoezicht (Omgevingsdienst Rivierenland)

  geplaatst op: 16 July 2018

  Adviseur Ketentoezicht (Omgevingsdienst Rivierenland) Je voert analysewerkzaamheden uit voor de bestuurlijke en integrale aanpak van milieucriminaliteit. Tevens zorg je dat de opgestelde analyses en producten leiden tot een vervolgaanpak door de Gelderse Omgevingsdiensten en ketenpartners.

 • Teamleider / Programmamanager (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

  geplaatst op: 12 July 2018

  Teamleider / Programmamanager (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) Je zorgt voor een goede match tussen project, opdrachtgever en projectleider. Je begeleidt bestuurlijke stukken en staat projectleiders bij in de advisering van ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers.

 • Senior Adviseur Kabels en Leidingen (Waterschap Rivierenland)

  geplaatst op: 11 July 2018

  Senior Adviseur Kabels en Leidingen (Waterschap Rivierenland) Je adviseert de projectteams in een vroeg stadium van het project en ontzorgt hen in alle fasen. In deze functie heb je dagelijks contact met allerlei grote partijen. Je stelt knelpunten vast tussen kabels en leidingen en de te realiseren infrastructuur.

 • Assistent Technisch Manager / Projectleider Realisatie (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

  geplaatst op: 3 July 2018

  Assistent Technisch Manager / Projectleider Realisatie (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) In deze dubbel functie ben jij drie dagen per week werkzaam als Assistent Technisch Manager in het HWBP project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Daarnaast vervul je twee dagen per week de rol van Projectleider in het team Realisatie.

 • Programme Officer (Simavi)

  geplaatst op: 25 June 2018

  Programme Officer (Simavi) Simavi is looking for a qualified and ambitious Programme Officer to join our Programme Implementation Circle to manage programmes,projects and relations with partners based on Simavi’s Theory of Change, which incorporates both WASH and SRHR.

 • Trainee Nationaal Watertraineeship (Nationaal Watertraineeship)

  geplaatst op: 8 March 2018

  Trainee Nationaal Watertraineeship (Nationaal Watertraineeship) Het NWT is ontwikkeld om jong talent, na hun afstuderen (HBO en WO niveau), een goede start van hun carrière in de watersector te geven.

 • Docent Bodem en Landschap (Aeres Hogeschool)

  geplaatst op: 1 June 2017

  Docent Bodem en Landschap (Aeres Hogeschool) Docent Bodem en Landschap (0,5 fte) - TIJDELIJK: vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof - voor de opleidingen: Toegepaste Biologie en Geo, Media & Design

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het