secundair logo knw 1

De in maart gekozen gemeentebesturen moeten vol aan de bak als het gaat om waterbeleid. De lange, hete, droge zomer was voor wie nog niet wakker was een wake-up call. Hoe houden we droge voeten, hoe gaan we om met langdurige droogte en wat doen we tegen hittestress? H2O peilde bij gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hoe hoog het water op de agenda staat. 

Tekst: Dorine van Kesteren en Corien Lambregtse

Misschien was de afgelopen zomer wel de beste waarschuwing die gemeenten konden krijgen. Water moet niet alleen worden tegenhouden, maar ook vastgehouden. En gemeenten hebben daarbij een cruciale rol. 

De afgelopen maand heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een analyse gemaakt van de coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn gesloten. Daarbij is ook specifiek naar het waterbeleid gekeken. Volgens Ed Anker, woordvoerder namens de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, besteedt de helft van de gemeenten in de akkoorden concreet aandacht aan klimaatadapatie. “Dat is een mooie score gelet op het feit dat het Deltaplan ruimtelijke adapatie nog maar een jaar geleden is gepresenteerd en iedereen zoekende was.”

Uit de VNG-analyse kan ook worden afgeleid dat voor de helft van de gemeenten geldt dat onduidelijk wat ze aan waterbeleid doen, omdat ze er in hun coalitieakkoord niets over schrijven. Betekent niet benoemen, geen beleid?