0
0
0
s2sdefault

Grosso modo lijkt de schade mee te vallen. Bedrijven in de watertechnologie worden weliswaar geraakt door de coronacrisis, maar blijken ook bijzonder veerkrachtig. Echter, het is allesbehalve over. Hoe groot is het na-ijleffect in de orderportefeuilles? Vaststaat wel dat het oude normaal niet terugkeert. Corona ‘jaagt innovaties aan’ die verrassend snel worden omarmd.

Tekst Hans Oerlemans | Illustratie H2O

“De helft van onze leden ziet nauwelijks terugloop in omzet”, constateert directeur Ignaz Worm van ENVAQUA. “Zij werken voornamelijk in de publieke sector voor waterschappen, drinkwaterbedrijven, zorginstellingen en gemeenten. Daar is vrijwel niets afgeschaald. Vitale diensten moeten in de lucht blijven. Vaak hebben bedrijven wel een NOW-aanvraag voorbereid, maar uiteindelijk niet ingediend.” 

ENVAQUA is de brancheorganisatie van bedrijven in milieu- en watertechnologie. Een derde van de ruim honderd leden houdt zich bezig met legionella-preventie. “Wij hebben er bij gemeenten en instellingen op aangedrongen legionella-inspecties onverkort doorgang te laten vinden. De inspecteurs konden gelukkig al snel weer overal binnen. Niemand wil een tweede gezondheidscrisis op zijn geweten hebben.”

“We zien wel teruggang bij bedrijven die veel werk halen uit sterk getroffen private sectoren als horeca, recreatie en toerisme. Daar werden projecten stilgezet, doorgeschoven of geschrapt. Dan kan de omzet ineens kelderen. Dit onderstreept hoe belangrijk het is om je niet eenzijdig met één product op één sector te richten.”