secundair logo knw 1

Ad van Wijk | Foto KWR

Waterstof. We kunnen er onze huizen mee verwarmen, auto’s op laten rijden, elektriciteit mee opwekken en we kunnen het gebruiken als grondstof in fabrieken. We maken het uit zon of wind en water. En het belangrijkste voordeel: het restproduct is geen CO2, maar zuiver water. Expert, pionier én onvermoeibaar pleitbezorger Ad van Wijk over de H van H2O.

Tekst Dorine van Kesteren

Zeg je Ad van Wijk, zeg je waterstof. Van Wijk is het gezicht van de beweging die Nederland naar de waterstofeconomie wil brengen. Als voormalig duurzame energie-ondernemer, als wetenschapper en als hoogleraar Future Energy Systems aan de Technische Universiteit Delft houdt hij zich al zijn hele werkzame leven bezig met de energie van de toekomst.

Of eigenlijk begon dat al eerder, vertelt hij. “Ik ben opgegroeid op een boerderij, en daar leefde je met de natuur en de seizoenen. Als kind had ik dus al het besef dat wij mensen gebruik kunnen maken van zon en wind. Toen ik studeerde, in de jaren zeventig, brak de eerste energiecrisis uit. Lubbers, destijds minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl, sprak zich uit voor kernenergie en kerncentrales in Nederland. Dat vond ik al meteen geen goed idee. Zon en wind zijn een veel beter alternatief, dacht ik.” Monter: “Mijn missie is: een duurzame energievoorziening voor iedereen. En dat ga ik nog bereiken in mijn leven.”