secundair logo knw 1

Na jaren van relatieve rust op het tarievenfront zijn de waterschapslasten en drinkwaterprijzen sinds 2023 flink aan het stijgen. Wat is er aan de hand in Nederland-Waterland? Een tweeluik over de uitdagingen waarvoor de watersector op middellange en lange termijn staat. Deel 1: de waterschappen. "Wij zien grote uitdagingen bij alle drie onze hoofdtaken: te veel water, te weinig water en waterkwaliteit."


Tekst Philip Reedijk


Minister Mark Harbers kondigde in november 2022 aan dat water en bodem ‘sturend’ zouden worden in de ruimtelijke ordening. Zo moeten er meer zoetwatervoorraden komen en zal er niet meer worden gebouwd op plaatsen die later nodig zijn voor het bergen en afvoeren van water of die vanuit het waterbeheer onveilig zijn. In oktober 2023 maakte de minister bekend dat meer dijken versterkt moeten worden dan in 2014 bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) was voorzien.

En de recente KNMI-scenario’s maken duidelijk dat de dijken nóg hoger en breder moeten worden, en dat we nóg meer ruimte moeten reserveren voor toekomstige dijkversterkingen of rivierverruimingen. Er moet ook nog veel gebeuren op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie, waaronder het bergen van water en het vasthouden van zoet water. In feite moet het hele watersysteem op de schop. Voor welke uitdagingen zien de waterschappen zich gesteld en vooral: wat zijn de financiële gevolgen?