secundair logo knw 1

Ruim vijftien jaar had Roelof Kruize de leiding bij het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet. Met alle watertaken onder één dak is dit bedrijf enig in zijn soort in Nederland. Kruizes vertrek als directeur vindt plaats in een roerige tijd, maar hij gelooft nog altijd heilig in dit model.


Door Dorine van Kesteren


Hij loopt al een mensenleven mee in de waterwereld. Zijn opa was binnenschipper en de kleine Roelof voer regelmatig mee. Na zijn studie waterzuivering en een lange carrière bij de water- en rioleringstak van de gemeente Amsterdam werd hij in 2006 directeur van Waternet, de gemeenschappelijke organisatie van Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Terugkijkend noemt hij de digitalisering, klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie als bepalende ontwikkelingen.

“Daaruit vloeien maatschappelijke opgaven voort, waarbij drinkwaterbedrijven en waterschappen een cruciale rol kunnen spelen. De afschuwelijke oorlog in Oekraïne maakt het noodzakelijker dan ooit om te zoeken naar alternatieve vormen van energie. Ik zie een enorme potentie in aquathermie: in theorie kan Amsterdam daarmee voorzien in de helft van zijn warmtebehoefte. Een mooi voorbeeld is het project van Waternet bij Sanquin. Vlakbij deze bloedbank liggen twee grote drinkwaterleidingen. Met een speciale installatie slaan we ’s winters de koude uit dit water op. Deze kou gebruikt Sanquin in de zomer om bloed en medicijnen te koelen. In nieuwbouwwijk de Sniep in Diemen gaat het andersom: daar worden een kleine vijfhonderd huizen verwarmd met de warmte uit ons drinkwaternet.”