secundair logo knw 1

Het peil in IJsselmeer en Markermeer mag sinds vorig jaar met twintig centimeter schommelen tijdens het zomerseizoen. Dat levert een extra waterbuffer op en die bracht afgelopen zomer tijdens de extreme droogte al verlichting. Maar wat is de houdbaarheidsdatum van de maatregel als de klimaatverandering doorzet?

Tekst Hans Klip

Vele jaren is er gediscussieerd over de voors en tegens van het loslaten van het vaste peil in het IJsselmeer en Markermeer. Daaronder werd een streep gezet, toen minister Cora van Nieuwenhuizen op 14 juni 2018 een nieuw peilbesluit tekende. Hiermee werd het besluit uit 1992 vervangen. Het zomerpeil in beide meren mag nu fluctueren binnen een bandbreedte van maximaal twintig centimeter. Bij het winterpeil is niets veranderd.

De aanpassing lijkt bescheiden, maar het gaat wel degelijk om een aanzienlijke verbetering. Dat zeggen vier betrokkenen bij de totstandkoming van het peilbesluit tijdens een rondetafelgesprek: Roelof Smedes (omgevingsmanager) en Ton de Vrieze (senior-adviseur) van Rijkswaterstaat Midden-Nederland en Alex Hekman (business director water) en Jan Kollen (adviseur water) van Sweco. Het ingenieursadviesbureau Sweco stelde in opdracht van Rijkswaterstaat het besluit op.