secundair logo knw 1

Afgelopen winter viel er met name in februari veel neerslag. Op sommige plekken – zoals in Limburg – zelfs zoveel dat er wateroverlast optrad. Ook op de Veluwe en in Drenthe viel tot 3 keer de normale hoeveelheid regen. De oude reflex is dan: zo snel mogelijk afvoeren! Maar het adagium van het Waterbeheer 21e eeuw (WB21) luidt: “Afvoeren als het moet, opslaan als het kan”. Is dat gelukt?

door Philip Reedijk

Zijn de waterbeheerders er deze winter in geslaagd te zorgen voor droge voeten en tegelijkertijd voor het vasthouden van water in de gebieden met droogteproblematiek? En hoe was de situatie na een paar weken zonder neerslag? Een rondje langs terreinbeheerders en waterschappen geeft een wisselend beeld.

Peter Schrijver, heemraad van Waterschap Rijn en IJssel: “Ons werkgebied ligt deels op hoge zandgronden, vaak tientallen meters boven NAP. Er is hier afgelopen februari flink wat regen gevallen, maar tot noemenswaardige overlast heeft dat niet geleid. We hanteren sinds enkele jaren een dynamisch peilbeheer, met als doel 100 mm méér neerslag vast te houden dan vroeger. Daarin zoeken we echt de grenzen op van wat er nog kan.”