Sinds begin dit jaar worden waterschapsmedewerkers opgeleid om mee te werken aan Blue Deal-projecten binnen het internationale leerprogramma KIWI. Dit ‘diplomatenklasje van de watersector’ kent 20 deelnemers. “Aard en omvang van de Blue Deal maken dat de waterschappen moeten investeren in capaciteit en professionaliteit bij internationaal werk.”

Door Kees Jan van Kesteren

Het leerprogramma KIWI (Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal)  is een initiatief van het Nederlandse Waterschapsbank Fonds. Tot 2018 was het NWB Fonds de belangrijkste co-financier van internationale projecten van waterschappen. Sinds de start van de Blue Deal, het programma van de waterschappen om tot 2030 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water, is daar verandering in gekomen. 

De Blue Deal wordt betaald met geld van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Met de projecten helpen de waterschappen regionale of nationale waterbeheerders bij het versterken van goed waterbeheer. Omdat de projecten een langere looptijd kennen, is er de komende jaren een grote behoefte aan gekwalificeerde mensen.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!