secundair logo knw 1

Weersextremen, maar ook extreme inflatie. Schaarste aan materialen. De krappe arbeidsmarkt. Voeg daarbij een groot investeringsprogramma. Bij drinkwaterbedrijven en waterschappen komt het allemaal samen. Was de sector voorheen redelijk stabiel en voorspelbaar. De tijd van besturen in de luwte is definitief voorbij, zo blijkt bijvoorbeeld in Drenthe.


Tekst Hans Oerlemans


“We voeren vandaag heel andere gesprekken in ons directieteam dan pakweg vijf jaar geleden”, zegt Henk Brink, manager Strategie en Kwaliteit binnen WMD Drinkwater. Het bedrijf voorziet het grootste deel van Drenthe van leidingwater (200.000 huishoudens en bedrijven). “De situatie is dramatisch veranderd. Gingen we jarenlang uit van een krimpscenario voor Drenthe, nu groeit de bevolking weer. Gemeenten ontwikkelen nieuwbouwplannen. Bedrijven investeren. De krimp is abrupt en onverwacht omgeslagen. We moeten onze capaciteit uitbreiden en na twintig jaar op zoek naar nieuwe winlocaties. Dat zijn ingewikkelde trajecten.”