secundair logo knw 1

Petrischaal met legionella | Foto Nanda Zee

Door twee recente incidenten is het besef doorgedrongen dat er bij biologische afvalwaterzuiveringen een reëel gevaar op verspreiding van legionella bestaat. Industriële bedrijven erkennen het probleem, maar worstelen met wat eraan te doen. Veel is nog onduidelijk.

Tekst Hans Klip

Eigenlijk is het verwonderlijk dat de aandacht voor dit risico nog vers is. Maar waar voor de aanpak van legionella in drinkwater en koeltorens uitgebreide normen en richtlijnen bestaan, moet dit voor afvalwaterzuiveringen nog van de grond komen.

DEF Roy Tummers 200 vk Roy Tummers“Onze leden zitten echt in hun maag met het legionellarisico”, vertelt Roy Tummers, directeur water van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) die de belangen behartigt van zakelijke energie- en watergebruikers. “De belangrijkste stap is dat bedrijven het een probleem vinden, want ze willen natuurlijk niet dat er slachtoffers vallen. Tegelijkertijd is er nog veel onbekend, onder meer over wat geschikte maatregelen zijn. We moeten als de sodemieter onderzoek doen. Daarvoor moeten we dieper de zuivering in.”