secundair logo knw 1

De Reuzel wordt gevoed met opgepompt overlevingswater | Foto Blueice

Om het Brabantse watersysteem weer veerkrachtig te maken, moeten de grondwaterpeilen omhoog en de kwelstromen hersteld. Dat vergt een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak, zegt de adviescommissie Droogte die vorige maand het rapport ‘Zonder water, geen later’ uitbracht. “Iedereen moet aan de bak, het is een complexe opgave.”


Tekst Bert Westenbrink | Illustraties uit ‘Zonder water, geen later’


Tijdens de afgelopen kurkdroge zomer vielen tal van beken en stroompjes droog, maar door zeven Brabantse beken bleef water stromen. Het was opgepompt grondwater, bedoeld om vissen, planten en andere diersoorten, zoals beekprik, libellen en kokerjuffers in leven te houden. In minieme stroompjes hapten zeldzame diersoorten naar zuurstof.

Het infuus met ‘overlevingswater’ was illustratief voor de staat waarin het Brabantse watersysteem verkeert: die is meer dan zorgelijk. Als niet wordt ingegrepen gaan ecosystemen kapot en zal op middellange termijn ‘onomkeerbare maatschappelijke schade’ ontstaan, staat in het rapport ‘Zonder water, geen later’ dat de adviescommissie Droogte 15 september presenteerde op de Brabantse Waterdag. Commissievoorzitter Melanie Maas Geesteranus zei: “We balanceren op het randje van wat nog nét kan, maar eigenlijk is het niet meer verantwoord.”