secundair logo knw 1

Schematisering van de ondergrond in Nederland op basis van gegevens uit het NHI-Dataportaal. In het groen zijn kleiige lagen weergegeven (met een hoge weerstand) en in het geel zandige lagen (met een lage weerstand)

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven investeren de komende 2 jaar nog eens 4 miljoen euro in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Er is dringend behoefte aan één consistente basis voor het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen.

Door Rens Nijholt

In juni bereikten Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, waterleidingbedrijven, STOWA en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Rijkswaterstaat, PBL en DG Water & Bodem) een akkoord over het investeringsplan voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), de gereedschapskist voor hydrologen.

Dankzij dit akkoord komt er in de komende twee jaar vier miljoen euro vrij voor het instrumentarium. Een belangrijke stap voorwaarts voor modellerend Nederland, waar de werkwijzen onderling van oudsher uiteenlopen, maar waar de roep naar betrouwbare en eenduidige informatie luid is. “Over twee à drie jaar gebruikt iedereen het”, zegt Jacques Peerboom van Rijkswaterstaat.